Norges Bondelag støtter også forslaget til endring av skjønnsprosessloven, men stiller spørsmål ved avgrensningen knyttet til sivilbeskyttelsesloven og de øvrige rekvisisjonslovene. Les hele høringssvaret.