Til Stortingets energi- og miljøkomié har Norges Bondelag innspill om ni ulike temaer knyttet til regjeringas forslag til statbudsjettet 2023. Støtte til fornybar energi og økt tilskudd til rovvilttiltak var blant temaene. Les artikkelen her og hele høringsinnspillet her.