– Vi er opptatt av at velferden for dyra som er bondens ansvar, skal være så bra som mulig. Denne stortingsmeldinga må bidra til det, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. Les mer omtale, og les hele innspillet til dyrevelferdsmeldinga.