Regjeringa forbereder en opptrappingsplan for arbeidet med psykisk helse i befolkningen. Norges Bondelag har, sammen med IPT Norge SA, levert et innspill som peker på den rollen Inn på tunet-tilbud kan ha som tiltak i dette arbeidet. Les hele høringsinnspillet.