Norges Bondelag har levert høringssvar til forslaget til forskrift om særskilte kompensasjonsordninger mv. etter avvikling av hold av pelsdyr. Les hele høringssvaret.