Årets jordbruksavtale legger til rette for inntektsvekst i norsk landbruk, og styrking av de landbrukspolitiske virkemidlene og importvernet. Dette trekkes fram av Norges Bondelag i høringsinnspillet til Stortingets næringskomité. Les hele innspillet.