Forslag til endring av forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven tydeliggjør at dagens regelverk legger til rette for forskning. Les Bondelagets høringsinnspill her.