Les vårt høringssvar om rapport om finansiering av private barnehager HER.