Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt at det er ønskelig med forenklede forhandlinger om jordbruksoppgjøret 2020. Målet er å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammer for matproduksjonen framover.

Les vedtaket her