Jordbruksoppgjøret 2019

Viktige datoer

 • 25. april: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utveksler kravdokumenter
 • 29. april - kl. 11.00:  Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD)
 • 7.mai: LMD legger fram statens tilbud
 • 16. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene

Bakgrunn: Jordbruksoppgjøret 2019

Samleside: Jordbruksoppgjøret 2019

Siste oppdateringer
Torsdag 16. mai 2019 - 17.00
Inngår avtale

Ramme i årets jordbruksavtale: 1240 mill. kr. Gir 20.600 kr per årsverk i 2020, andre grupper får 20.000 kr. 

Torsdag 16. mai 2019 - 15.56
Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Kl 17.00 i Landbruks- og matdepartementet. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har forhandlet i ni dager om bøndenes inntektsmuligheter og hvordan maten i Norge skal produseres. Partene har nå kommet fram til en avgjørelse som presenteres i pressekonferansen. Pressekonferansen vil også streames.

Onsdag 15. mai 2019 - 14.00
Inne i kritisk fase

Intense forhandlinger pågår. Størrelsen på ramma er hovedutfordringen.

Tirsdag 14. mai 2019 - 10.02
Nye møter i dag

Partene vurderer sin posisjoner og det blir møtevirksomhet i løpet av dagen. Fortsatt krevende. 

Mandag 13. mai 2019 - 16.45
Første forhandlingsmøte

Med utgangspunkt i helgens posisjonsgjennomgang holdes nå det første forhandlingsmøtet mellom jordbruket og staten. Tilstede er forhandlingslederne. 

Søndag 12. mai 2019 - 19.30
Posisjonsgjennomgang ferdig

Stor avstand mellom partene på ramme og innretning. Vanskelig utgangspunkt for videre prosess. Nye møter følger. 

Fredag 10. mai 2019 - 12.30
Forhandlingsprosessen har startet

Fulle delegasjoner fra jordbruket og staten hadde i dag første møte i forhandlingsprosessen om en jordbruksavtale for 2019.

I dagene framover vil det være en gjennomgang av krav og tilbud for å klargjøre partenes posisjoner og om det finnes grunnlag for en avtaleløsning.

Torsdag 9. mai 2019 - 17.00
Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019. Les mer her. 

Tirsdag 7. mai 2019 - 12.02
Statens tilbud lagt fram

Staten legger fram et tilbud med ei ramme på 1 mrd. kroner. Her kan du lese tilbudet. Bondelagets reaksjon finner du her. 

Mandag 6. mai 2019 - 10.08
Klart for statens tilbud

I morgen legger Staten fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Jordbruket får presentert tilbudet kl. 11 og det blir holdt pressekonferanse hos Landbruks- og matdepartementet kl. 12. Pressekonferansen streames her. 

Mandag 29. april 2019 - 11.05
Jordbrukets krav er lagt fram

Kravet ble overlevert staten ved Landbruks- og matdepartementet kl 11. i dag. Jordbruket prioriterer blant annet korn, struktur og frukt, bær og grønt. Vi krever også enn inntektsøkning pr. årsverk på 31.000 kroner. Les mer om kravet her. 

Mandag 29. april 2019 - 09.58
Kravet i trykken

Kl. 11 får staten dette dokumentet fra jordbruket. Hovedpunktene legges fram i en pressekonferanse hos Landbruks- og matdepartmentet kl 12. Du kan følge pressekonferansen direkte her. 

Fredag 26. april 2019 - 10.27
Statsministeren forventer krevende oppgjør

På besøk i Sogn og Fjordane ble Erna Solberg spurt om foventningene til årets jordbruksoppgjør. - Jeg er spent på hva kravet blir, men jeg regner jo med at det blir litt dyrt i år også, sier hun.  Se video av samtalen med fylkesleder Anders Felde her. Soberg skriver også på sin egen instagram-konto:  Takk til @sognogfjordanebondelag for utfordring og lammekos. Vestlandet er vakkert bl.a fordi kulturlandskapet holdes i hevd gjennom aktivt landbruk. Nå blir nok landbruksforhandlingene krevende likevel. #statsministerpåjobb

Torsdag 25. april 2019 - 15.00
Bondelaget og NBS utveksla krav
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utveksla i dag sine respektive kravdokumenter. Organisasjonene skal nå jobbe sammen fram til mandag om et felles krav til staten. Det første arbeidsmøtet holdes i morgen, fredag.
Fredag 12. april 2019 - 12.48
- Kornøkonomien må styrkes

Inntektstallene som budsjettnemnda for jordbruket la fram i dag viser at bønder som driver med korn kan forvente stor inntektsnedgang i 2019. – Bedre kornøkonomi må gis høy prioritet i årets jordbruksoppgjør, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag. Les mer her. 

Fredag 12. april 2019 - 11.00
Budsjettnemnda la fram inntektstallene

Budsjettnemnda for jordbruket offentliggjorde tallgrunnlaget for årets jordbruksforhandlinger. Det viser bla. at inntektene i jordbruket har falt med 23.500 pr. årsverk siden 2018. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 20.00
Kampanjedag på Dønna

Dønna Bondelag i Nordland gjennomførte vårkampanje med lokal vri. Lederne for de fire poltiske partiene i Dønna var invitert på kaffe med noe attåt. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 16.00
Østfold Bondelag møtte stortingspolitikere til frokost

- Vi møtte Tage Pettersen (H), Stein-Erik Lauvås (AP), Svein Roald Hansen (AP). I tillegg var vi glade for at Erlend Kjærnsrud, politisk rådgiver for landbruks- og matminister og rådgiver Wenche W. Gunnarstorp tok seg tid til en prat med oss om mulighetene og utfordringene i Østfoldlandbruket, heter på Østfold Bondelags Facebook-sider.

Torsdag 11. april 2019 - 14.29
Politikere på gårdsbesøk i Bergen

I forkant av jordbruksforhandlingene inviterte Hordaland Bondelag til gårdsbesøk hos Eivind og Marianne Myrdal i Åsane i Bergen. Under besøket ble det gode diskusjoner og samtaler, og politikerne fikk med seg innspill om landbruket i Hordaland. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 14.24
Møre og Romsdal Bondelag inviterte fylkespolitikerne på lunsj

I opptaken til årets jordbruksoppgjør inviterte Møre og Romsdal Bondelag fylkespolitikerne på gardsbesøk og bondelunsj. Det var full enighet om at landbruket skaper store ringvirkninger for resten av samfunnet. Les mer om besøket her. 

Torsdag 11. april 2019 - 12.27
Bondelaget inviterte stortingspolitikerne på frokost

Politikere og forbipasserende fikk smak på noe av det beste som norsk landbruk har å by på plassen for nasjonalforsamlingen. I tillegg til servering av mat, var det både underholdning og appeller. En av appellantene var leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes: -Vi trenger fortsatt vilje til å satse på norsk landbruk, sa han. 

Onsdag 10. april 2019 - 20.35
Ein vellukka dag i Vik

Vik Bondelag i Sogn og Fjordane inviterte politikarar, og nye bønder i kommunen på ettermiddagskaffi. Besøket var ein del av Norges Bondelag sin nasjonale vårkampanje. Les mer her. 

Onsdag 10. april 2019 - 14.00
Alle ungdomspartier på landbruksakademi

Ungdomsrepresentanter fra alle partiene på Stortinget ble med ut på landet da Bondelaget og Bygdeungdomslaget arrangerte landbruksakademi i forkant av årets jordbruksoppgjør. Les mer på nbu.no

Torsdag 28. mars 2019 - 13.00
Representantskapet vedtar resolusjon

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt en resolusjon foran jordbruksoppgjøret 2019. Blant målene i resolusjonen er satsing på landbruket over hele landet, reduksjon av inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet og økt bruk av norsk ressurser i produksjonen av mat. 

Les hele resolusjonen her

 

Inntektene i jordbruket går ned

 • Tips en venn om denne siden

Jordbruket kan forvente en beregnet inntektsnedgang på 23 500 kr per årsverk i 2019. – Den svake inntektsutviklingen gir et viktig signal inn mot årets jordbruksoppgjør, mener Bondelaget.

Budsjettnemnda for jordbruket la i dag fram resultat og prognose for inntektsutviklingen i jordbruket som danner grunnlaget for årets jordbruksoppgjør. Forhandlingsprosessen starter den 29. april med at jordbruket leverer sitt krav til staten. 
 

- Maten vi produserer på norske ressurser er og skal fortsatt være i verdensklasse. Vi skal fortsatt ha de friskeste dyra i verden og holde matjorda i hevd over hele landet. Skal vi lykkes må bonden gis mulighet til å holde tritt med inntektsutviklinga i resten av samfunnet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Mens inntektene i jordbruket fra 2016 til 2018 har hatt en flat utvikling, viser prognosene at norske bønder kan i snitt forvente en inntektsnedgang på 23 500 kr per årsverk i 2019. Dette skyldes blant annet at prisene på grønt, melk, kjøtt, korn, egg og potet i snitt forventes å holde seg uendret, samtidig som prisene på viktige innsatsfaktorer som gjødsel og såfrø går opp. Det forventes også en lavere produksjon av melk og kjøtt. For vanlige lønnstakere i Norge forventes inntektene å gå opp med 18 200 kr. per årsverk i 2019.
 

- Slik årets prognose foreligger går jordbrukets inntekter betydelig ned, mens gjennomsnittslønna i Norge går opp. Dette er et viktig varsko inn mot årets jordbruksoppgjør, sier Bartnes.
 

Budsjettnemndas framskrivinger av forventet inntektsutvikling er basert på normaliserte regnskaper, hvilket innebærer at avlingssvikten som følge av tørkesommeren 2018 er jevnet ut. På denne måten kan inntektsutviklingen i størst mulig grad sammenlignes fra år til år. Budsjettnemnda skriver imidlertid at årets inntektsberegninger er heftet med større usikkerhet enn vanlig på grunn av tørkesommeren i fjor. Inntektsutviklingen bør derfor vurderes over flere år, skriver nemnda.
 

Forventet inntektsutvikling i 2019 ligger 20.100 kr. per årsverk lavere sammenlignet med 2017. Samtidig øker den generelle lønns- og prisstigningen i samfunnet. Bønder opplever dermed en betydelig realinntektsnedgang.
 

Stor inntektsnedgang for korn- og svinebønder, frukt og bær er vinnerne

Budsjettnemndas prognose for såkalte referansebruk viser en forventet inntektsnedgang fra 2018 til 2019 for bønder som produserer korn, svin, sau, geit, egg og fjørfe. Korn og- svinebønder er blant de som opplever størst nedgang.
 

- Tallene viser et tydelig behov for å styrke økonomien i å dyrke korn. Et bærekraftig norsk landbruk basert på bruk av norske ressurser og norsk matjord, forutsetter at det dyrkes korn på de få stedene hvor det er mulig i dette landet. I tillegg haster det med å få bedre markedsbalanse for svin, sau og egg, sier bondelagslederen.
 

Bartnes gleder seg imidlertid over inntektsutviklinga for bønder som driver med frukt og bær, særlig på Vestlandet, og viser til at dette er resultat av en bevisst prioritering over flere år. Budsjettnemndas referansebruk viser blant annet at:

 • Gårdsbruk som driver med frukt og bær har god inntektsutvikling. Budsjettnemndas referansebruk viser en forventet inntekt på 449 300 kr. per årsverk i 2019, opp fra 384 600 kr i 2017.
 • Budsjettnemndas referansebruk med korn og svin har gått fra en inntekt på 428 600 kr per. årsverk i 2017 ned til en forventa inntekt på 308 000 kr. per årsverk i 2019.
 • Budsjettnemndas referansebruk for korn får anslått en inntektsnedgang fra 194 400 kr per årsverk i 2017 til 154 100 kr i 2019.
 • Inntektene til sauebonden fortsetter å gå ned, samtidig som inntektsnivået er svært lavt. Budsjettnemndas referansebruk viser en forventet inntekt for sauebonden på 136 900 kr. per årsverk i 2019, ned fra 164 600 kr i 2017.
   

Konsekvensene av tørken påvirker ikke beregningene for Budsjettnemndas referansebruk, da produsert volum for disse gårdsbrukene ligger fast på 2017-nivå.
 

Ekstremtørken i 2018 medførte tapte inntekter og økte kostnader på 3,1 mrd. kr.

Tørken påvirket mange bønders inntekt som følge av avlingssvikt og økte kostnader. Det totale inntektstapet og ekstra kostnader for jordbruket er fortsatt heftet med usikkerhet, men Budsjettnemnda anslår bruttotapet til å være om lag 3,1 mrd. kroner fordelt over 2018 og 2019. Tapet skyldes blant annet reduserte inntekter som følge av avlingssvikt og økte kostnader knyttet til innkjøp og import av ekstra fôr og vanning.
 

- Fjorsommeren viste hvor galt det kan gå når været ikke spiller på lag og mange kjenner fortsatt på konsekvensene av tørkesommeren. Alt tyder på at vi må tilpasse matproduksjonen vår til mer ekstremvær i årene framover og det vil også bli tema i årets jordbruksforhandlinger, sier Bartnes.
 

Tørkesommeren påvirker både regnskapsåret 2018 og 2019, for eksempel ved endringer i husdyrbestanden, økt fôrkjøp og forskyvinger som påvirker periodiseringen av inntekter, tilskudd/erstatninger og kostnader i regnskapet. I krisepakken for jordbruket og gjennom avlingsskadeerstatningsordningen ble det utbetalt til sammen 2,4 mrd., hvilket vil si at netto beregnet tap for næringa er beregnet til rundt 700 mill. kr.

Jordbruksoppgjøret 2019
Siste oppdateringer
Torsdag 16. mai 2019 - 17.00
Inngår avtale

Ramme i årets jordbruksavtale: 1240 mill. kr. Gir 20.600 kr per årsverk i 2020, andre grupper får 20.000 kr. 

Torsdag 16. mai 2019 - 15.56
Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Kl 17.00 i Landbruks- og matdepartementet. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har forhandlet i ni dager om bøndenes inntektsmuligheter og hvordan maten i Norge skal produseres. Partene har nå kommet fram til en avgjørelse som presenteres i pressekonferansen. Pressekonferansen vil også streames.

Onsdag 15. mai 2019 - 14.00
Inne i kritisk fase

Intense forhandlinger pågår. Størrelsen på ramma er hovedutfordringen.

Tirsdag 14. mai 2019 - 10.02
Nye møter i dag

Partene vurderer sin posisjoner og det blir møtevirksomhet i løpet av dagen. Fortsatt krevende. 

Mandag 13. mai 2019 - 16.45
Første forhandlingsmøte

Med utgangspunkt i helgens posisjonsgjennomgang holdes nå det første forhandlingsmøtet mellom jordbruket og staten. Tilstede er forhandlingslederne. 

Søndag 12. mai 2019 - 19.30
Posisjonsgjennomgang ferdig

Stor avstand mellom partene på ramme og innretning. Vanskelig utgangspunkt for videre prosess. Nye møter følger. 

Fredag 10. mai 2019 - 12.30
Forhandlingsprosessen har startet

Fulle delegasjoner fra jordbruket og staten hadde i dag første møte i forhandlingsprosessen om en jordbruksavtale for 2019.

I dagene framover vil det være en gjennomgang av krav og tilbud for å klargjøre partenes posisjoner og om det finnes grunnlag for en avtaleløsning.

Torsdag 9. mai 2019 - 17.00
Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019. Les mer her. 

Tirsdag 7. mai 2019 - 12.02
Statens tilbud lagt fram

Staten legger fram et tilbud med ei ramme på 1 mrd. kroner. Her kan du lese tilbudet. Bondelagets reaksjon finner du her. 

Mandag 6. mai 2019 - 10.08
Klart for statens tilbud

I morgen legger Staten fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Jordbruket får presentert tilbudet kl. 11 og det blir holdt pressekonferanse hos Landbruks- og matdepartementet kl. 12. Pressekonferansen streames her. 

Mandag 29. april 2019 - 11.05
Jordbrukets krav er lagt fram

Kravet ble overlevert staten ved Landbruks- og matdepartementet kl 11. i dag. Jordbruket prioriterer blant annet korn, struktur og frukt, bær og grønt. Vi krever også enn inntektsøkning pr. årsverk på 31.000 kroner. Les mer om kravet her. 

Mandag 29. april 2019 - 09.58
Kravet i trykken

Kl. 11 får staten dette dokumentet fra jordbruket. Hovedpunktene legges fram i en pressekonferanse hos Landbruks- og matdepartmentet kl 12. Du kan følge pressekonferansen direkte her. 

Fredag 26. april 2019 - 10.27
Statsministeren forventer krevende oppgjør

På besøk i Sogn og Fjordane ble Erna Solberg spurt om foventningene til årets jordbruksoppgjør. - Jeg er spent på hva kravet blir, men jeg regner jo med at det blir litt dyrt i år også, sier hun.  Se video av samtalen med fylkesleder Anders Felde her. Soberg skriver også på sin egen instagram-konto:  Takk til @sognogfjordanebondelag for utfordring og lammekos. Vestlandet er vakkert bl.a fordi kulturlandskapet holdes i hevd gjennom aktivt landbruk. Nå blir nok landbruksforhandlingene krevende likevel. #statsministerpåjobb

Torsdag 25. april 2019 - 15.00
Bondelaget og NBS utveksla krav
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utveksla i dag sine respektive kravdokumenter. Organisasjonene skal nå jobbe sammen fram til mandag om et felles krav til staten. Det første arbeidsmøtet holdes i morgen, fredag.
Fredag 12. april 2019 - 12.48
- Kornøkonomien må styrkes

Inntektstallene som budsjettnemnda for jordbruket la fram i dag viser at bønder som driver med korn kan forvente stor inntektsnedgang i 2019. – Bedre kornøkonomi må gis høy prioritet i årets jordbruksoppgjør, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag. Les mer her. 

Fredag 12. april 2019 - 11.00
Budsjettnemnda la fram inntektstallene

Budsjettnemnda for jordbruket offentliggjorde tallgrunnlaget for årets jordbruksforhandlinger. Det viser bla. at inntektene i jordbruket har falt med 23.500 pr. årsverk siden 2018. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 20.00
Kampanjedag på Dønna

Dønna Bondelag i Nordland gjennomførte vårkampanje med lokal vri. Lederne for de fire poltiske partiene i Dønna var invitert på kaffe med noe attåt. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 16.00
Østfold Bondelag møtte stortingspolitikere til frokost

- Vi møtte Tage Pettersen (H), Stein-Erik Lauvås (AP), Svein Roald Hansen (AP). I tillegg var vi glade for at Erlend Kjærnsrud, politisk rådgiver for landbruks- og matminister og rådgiver Wenche W. Gunnarstorp tok seg tid til en prat med oss om mulighetene og utfordringene i Østfoldlandbruket, heter på Østfold Bondelags Facebook-sider.

Torsdag 11. april 2019 - 14.29
Politikere på gårdsbesøk i Bergen

I forkant av jordbruksforhandlingene inviterte Hordaland Bondelag til gårdsbesøk hos Eivind og Marianne Myrdal i Åsane i Bergen. Under besøket ble det gode diskusjoner og samtaler, og politikerne fikk med seg innspill om landbruket i Hordaland. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 14.24
Møre og Romsdal Bondelag inviterte fylkespolitikerne på lunsj

I opptaken til årets jordbruksoppgjør inviterte Møre og Romsdal Bondelag fylkespolitikerne på gardsbesøk og bondelunsj. Det var full enighet om at landbruket skaper store ringvirkninger for resten av samfunnet. Les mer om besøket her. 

Torsdag 11. april 2019 - 12.27
Bondelaget inviterte stortingspolitikerne på frokost

Politikere og forbipasserende fikk smak på noe av det beste som norsk landbruk har å by på plassen for nasjonalforsamlingen. I tillegg til servering av mat, var det både underholdning og appeller. En av appellantene var leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes: -Vi trenger fortsatt vilje til å satse på norsk landbruk, sa han. 

Onsdag 10. april 2019 - 20.35
Ein vellukka dag i Vik

Vik Bondelag i Sogn og Fjordane inviterte politikarar, og nye bønder i kommunen på ettermiddagskaffi. Besøket var ein del av Norges Bondelag sin nasjonale vårkampanje. Les mer her. 

Onsdag 10. april 2019 - 14.00
Alle ungdomspartier på landbruksakademi

Ungdomsrepresentanter fra alle partiene på Stortinget ble med ut på landet da Bondelaget og Bygdeungdomslaget arrangerte landbruksakademi i forkant av årets jordbruksoppgjør. Les mer på nbu.no

Torsdag 28. mars 2019 - 13.00
Representantskapet vedtar resolusjon

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt en resolusjon foran jordbruksoppgjøret 2019. Blant målene i resolusjonen er satsing på landbruket over hele landet, reduksjon av inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet og økt bruk av norsk ressurser i produksjonen av mat. 

Les hele resolusjonen her

 

Viktige datoer

 • 25. april: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utveksler kravdokumenter
 • 29. april - kl. 11.00:  Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD)
 • 7.mai: LMD legger fram statens tilbud
 • 16. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene

Bakgrunn: Jordbruksoppgjøret 2019

Samleside: Jordbruksoppgjøret 2019

Våre samarbeidspartnere