Jordbruksoppgjøret 2019

Viktige datoer

  • 25. april: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utveksler kravdokumenter
  • 29. april - kl. 11.00:  Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD)
  • 7.mai: LMD legger fram statens tilbud
  • 16. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene

Bakgrunn: Jordbruksoppgjøret 2019

Samleside: Jordbruksoppgjøret 2019

Siste oppdateringer
Torsdag 16. mai 2019 - 17.00
Inngår avtale

Ramme i årets jordbruksavtale: 1240 mill. kr. Gir 20.600 kr per årsverk i 2020, andre grupper får 20.000 kr. 

Torsdag 16. mai 2019 - 15.56
Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Kl 17.00 i Landbruks- og matdepartementet. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har forhandlet i ni dager om bøndenes inntektsmuligheter og hvordan maten i Norge skal produseres. Partene har nå kommet fram til en avgjørelse som presenteres i pressekonferansen. Pressekonferansen vil også streames.

Onsdag 15. mai 2019 - 14.00
Inne i kritisk fase

Intense forhandlinger pågår. Størrelsen på ramma er hovedutfordringen.

Tirsdag 14. mai 2019 - 10.02
Nye møter i dag

Partene vurderer sin posisjoner og det blir møtevirksomhet i løpet av dagen. Fortsatt krevende. 

Mandag 13. mai 2019 - 16.45
Første forhandlingsmøte

Med utgangspunkt i helgens posisjonsgjennomgang holdes nå det første forhandlingsmøtet mellom jordbruket og staten. Tilstede er forhandlingslederne. 

Søndag 12. mai 2019 - 19.30
Posisjonsgjennomgang ferdig

Stor avstand mellom partene på ramme og innretning. Vanskelig utgangspunkt for videre prosess. Nye møter følger. 

Fredag 10. mai 2019 - 12.30
Forhandlingsprosessen har startet

Fulle delegasjoner fra jordbruket og staten hadde i dag første møte i forhandlingsprosessen om en jordbruksavtale for 2019.

I dagene framover vil det være en gjennomgang av krav og tilbud for å klargjøre partenes posisjoner og om det finnes grunnlag for en avtaleløsning.

Torsdag 9. mai 2019 - 17.00
Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019. Les mer her. 

Tirsdag 7. mai 2019 - 12.02
Statens tilbud lagt fram

Staten legger fram et tilbud med ei ramme på 1 mrd. kroner. Her kan du lese tilbudet. Bondelagets reaksjon finner du her. 

Mandag 6. mai 2019 - 10.08
Klart for statens tilbud

I morgen legger Staten fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Jordbruket får presentert tilbudet kl. 11 og det blir holdt pressekonferanse hos Landbruks- og matdepartementet kl. 12. Pressekonferansen streames her. 

Mandag 29. april 2019 - 11.05
Jordbrukets krav er lagt fram

Kravet ble overlevert staten ved Landbruks- og matdepartementet kl 11. i dag. Jordbruket prioriterer blant annet korn, struktur og frukt, bær og grønt. Vi krever også enn inntektsøkning pr. årsverk på 31.000 kroner. Les mer om kravet her. 

Mandag 29. april 2019 - 09.58
Kravet i trykken

Kl. 11 får staten dette dokumentet fra jordbruket. Hovedpunktene legges fram i en pressekonferanse hos Landbruks- og matdepartmentet kl 12. Du kan følge pressekonferansen direkte her. 

Fredag 26. april 2019 - 10.27
Statsministeren forventer krevende oppgjør

På besøk i Sogn og Fjordane ble Erna Solberg spurt om foventningene til årets jordbruksoppgjør. - Jeg er spent på hva kravet blir, men jeg regner jo med at det blir litt dyrt i år også, sier hun.  Se video av samtalen med fylkesleder Anders Felde her. Soberg skriver også på sin egen instagram-konto:  Takk til @sognogfjordanebondelag for utfordring og lammekos. Vestlandet er vakkert bl.a fordi kulturlandskapet holdes i hevd gjennom aktivt landbruk. Nå blir nok landbruksforhandlingene krevende likevel. #statsministerpåjobb

Torsdag 25. april 2019 - 15.00
Bondelaget og NBS utveksla krav
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utveksla i dag sine respektive kravdokumenter. Organisasjonene skal nå jobbe sammen fram til mandag om et felles krav til staten. Det første arbeidsmøtet holdes i morgen, fredag.
Fredag 12. april 2019 - 12.48
- Kornøkonomien må styrkes

Inntektstallene som budsjettnemnda for jordbruket la fram i dag viser at bønder som driver med korn kan forvente stor inntektsnedgang i 2019. – Bedre kornøkonomi må gis høy prioritet i årets jordbruksoppgjør, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag. Les mer her. 

Fredag 12. april 2019 - 11.00
Budsjettnemnda la fram inntektstallene

Budsjettnemnda for jordbruket offentliggjorde tallgrunnlaget for årets jordbruksforhandlinger. Det viser bla. at inntektene i jordbruket har falt med 23.500 pr. årsverk siden 2018. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 20.00
Kampanjedag på Dønna

Dønna Bondelag i Nordland gjennomførte vårkampanje med lokal vri. Lederne for de fire poltiske partiene i Dønna var invitert på kaffe med noe attåt. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 16.00
Østfold Bondelag møtte stortingspolitikere til frokost

- Vi møtte Tage Pettersen (H), Stein-Erik Lauvås (AP), Svein Roald Hansen (AP). I tillegg var vi glade for at Erlend Kjærnsrud, politisk rådgiver for landbruks- og matminister og rådgiver Wenche W. Gunnarstorp tok seg tid til en prat med oss om mulighetene og utfordringene i Østfoldlandbruket, heter på Østfold Bondelags Facebook-sider.

Torsdag 11. april 2019 - 14.29
Politikere på gårdsbesøk i Bergen

I forkant av jordbruksforhandlingene inviterte Hordaland Bondelag til gårdsbesøk hos Eivind og Marianne Myrdal i Åsane i Bergen. Under besøket ble det gode diskusjoner og samtaler, og politikerne fikk med seg innspill om landbruket i Hordaland. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 14.24
Møre og Romsdal Bondelag inviterte fylkespolitikerne på lunsj

I opptaken til årets jordbruksoppgjør inviterte Møre og Romsdal Bondelag fylkespolitikerne på gardsbesøk og bondelunsj. Det var full enighet om at landbruket skaper store ringvirkninger for resten av samfunnet. Les mer om besøket her. 

Torsdag 11. april 2019 - 12.27
Bondelaget inviterte stortingspolitikerne på frokost

Politikere og forbipasserende fikk smak på noe av det beste som norsk landbruk har å by på plassen for nasjonalforsamlingen. I tillegg til servering av mat, var det både underholdning og appeller. En av appellantene var leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes: -Vi trenger fortsatt vilje til å satse på norsk landbruk, sa han. 

Onsdag 10. april 2019 - 20.35
Ein vellukka dag i Vik

Vik Bondelag i Sogn og Fjordane inviterte politikarar, og nye bønder i kommunen på ettermiddagskaffi. Besøket var ein del av Norges Bondelag sin nasjonale vårkampanje. Les mer her. 

Onsdag 10. april 2019 - 14.00
Alle ungdomspartier på landbruksakademi

Ungdomsrepresentanter fra alle partiene på Stortinget ble med ut på landet da Bondelaget og Bygdeungdomslaget arrangerte landbruksakademi i forkant av årets jordbruksoppgjør. Les mer på nbu.no

Torsdag 28. mars 2019 - 13.00
Representantskapet vedtar resolusjon

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt en resolusjon foran jordbruksoppgjøret 2019. Blant målene i resolusjonen er satsing på landbruket over hele landet, reduksjon av inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet og økt bruk av norsk ressurser i produksjonen av mat. 

Les hele resolusjonen her

 

Hva gjør næringa med 100 millioner liter melk for mye?

  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes i fjøset hjemme i Beitstad i Steinkjer.
Bondelagsleder Lars Petter Bartnes i fjøset hjemme i Beitstad i Steinkjer. Foto: Håvard Zeiner.

Dette dilemmaet må løses innen halvannet år, når Jarlsbergost ikke lenger blir eksportert.

Endring i WTO-avtalen fører til at det fra 2021 ikke lenger vil være mulig å eksportere Jarlsbergost med eksportstøtte. Norge har eksportert om lag 10.000 tonn Jarlsbergost tilsvarende 100 mill. liter melk med eksportstøtte finansiert av bøndene selv over prisutjevningsordningen. Eksporten foregår hovedsakelig til det amerikanske markedet.

- Stopp i eksportstøtte er vedtatt av Stortinget. Bondelaget har derfor jobbet hardt for at Stortinget skal vedta kompenserende tiltak til melkebøndene. Utover en engangssum for omstillingsmidler til storfekjøttproduksjon (IBU), sier Stortinget blankt nei til noe annet, og har bestemt at disse kostnadene må melkebøndene bære selv, sier Lars Petter Bartnes.

Markedsregulator Tine anslår at lite eller ikke noe av melkemengden som blir til overs vil kunne fases inn i det norske markedet.

- Meieriindustrien må sette markedsarbeidet øverst på prioriteringslista og øke anvendelsen av melk gjennom produktutvikling og nye omsetningskanaler. Norske melkebønder står tilbake med utfordringen om å ta ned produksjonen med åtte prosent på halvannet år. Hvordan skal vi løse dette? Spør Bartnes.

Det skal fortsatt produseres melk over hele landet

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om at et samlet opplegg skal være etablert senest 1. oktober. Regelverket for kjøp og salg er besluttet suspendert ifra 1. august i år, i påvente av at nytt regelverk utformes. Inn i dette arbeidet er det noen viktige prinsipper som Bondelaget hever høyt.

- Det er melkeproduksjon over hele landet, og det skal det fortsatt være. Melkeproduksjon er en bærebjelke i distriktslandbruket, og bidrar til stor aktivitet over hele landet, sier Bartnes, og slår fast at dette innebærer at det er viktig at melkeproduksjonen reduseres relativt like mye i de ulike melkekvoteregionene, slik at vi unngår at noen regioner tømmes for melk. Dette er også slått fast i jordbruksavtalen.

Hvilke muligheter har vi?

I tida framover ønsker Bondelaget en debatt om mulige løsninger for å tilpasse melkemengden til det som vil være behovet fra 2021.

Gjennom kvoteordningen for melk har vi mulighet til å gjøre dette på en måte som rammer næringa minst mulig og ivaretar landbrukspolitiske hensyn.

- Utfallet ville blitt noe helt annet om norske melkebønder skulle møtt en hverdag hvor åtte prosent av markedet brått falt bort, uten annet enn markedet til å styre produksjonen, sier Bartnes.

De to siste kvoteårene har den andelen av melkekvota som har blitt solgt til staten, ikke blitt solgt ut igjen til andre melkeprodusenter. Dette har vært det eneste virkemidlet for å tilpasse norsk produksjon til de nye rammevilkårene for eksport. Dette har tatt ut 4 - 6 mill. liter årlig. Sett opp mot behovet for å redusere med 100 mill. liter, monner dette tiltaket lite.

Det er mange hensyn å ta, Bartnes er tydelig på at forslagene vil gi negative utslag.

- Dette kommer til å merkes av melkebøndene, og det er leit. Bondelagets jobb er å se på totaliteten, og ikke miste av syne målet om at vi fortsatt skal ha en levedyktig melkeproduksjon på gårder av ulik størrelse over hele landet, slår Bartnes fast.

Jordbruksavtalen peker på at nedskaleringen av melkevolumet skal skje med bruk av forholdstall på disponibel kvote. Altså at alle melkeprodusenter produserer med redusert kapasitet over flere år. Det legges opp til redusert forholdstall med virkning for kvoteåret 2020.

Oppkjøp av melkekvoter er også tatt med som et instrument. En utkjøpsordning vil løse overskuddsproblemet raskere, slik at melkebøndene kan produsere med full kapasitet raskere. Nye rammer for statlig oppkjøp vil bli en del av pakka, med volumvirkning fra og med kvoteåret 2021.

I tråd med Stortingets føring slår Jordbruksavtalen fast at dette skal betales av omsetningsavgift. Altså av bøndene selv. Dermed er det et stort incitament for å gjøre belastningen så liten som mulig for hver enkelt bonde. Som en følge av dette vil omsetningsavgiften øke. Økt omsetningsavgift handler ikke om å ta midler ut av næringa, men en omfordeling, siden det skal brukes til å kjøpe ut melk og redusere volumet.

- Dette vil koste og merkes av alle melkebønder. Det gjelder for oss å finne den løsningen som smerter minst, sier Bartnes.

Jordbruksoppgjøret 2019
Siste oppdateringer
Torsdag 16. mai 2019 - 17.00
Inngår avtale

Ramme i årets jordbruksavtale: 1240 mill. kr. Gir 20.600 kr per årsverk i 2020, andre grupper får 20.000 kr. 

Torsdag 16. mai 2019 - 15.56
Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Kl 17.00 i Landbruks- og matdepartementet. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har forhandlet i ni dager om bøndenes inntektsmuligheter og hvordan maten i Norge skal produseres. Partene har nå kommet fram til en avgjørelse som presenteres i pressekonferansen. Pressekonferansen vil også streames.

Onsdag 15. mai 2019 - 14.00
Inne i kritisk fase

Intense forhandlinger pågår. Størrelsen på ramma er hovedutfordringen.

Tirsdag 14. mai 2019 - 10.02
Nye møter i dag

Partene vurderer sin posisjoner og det blir møtevirksomhet i løpet av dagen. Fortsatt krevende. 

Mandag 13. mai 2019 - 16.45
Første forhandlingsmøte

Med utgangspunkt i helgens posisjonsgjennomgang holdes nå det første forhandlingsmøtet mellom jordbruket og staten. Tilstede er forhandlingslederne. 

Søndag 12. mai 2019 - 19.30
Posisjonsgjennomgang ferdig

Stor avstand mellom partene på ramme og innretning. Vanskelig utgangspunkt for videre prosess. Nye møter følger. 

Fredag 10. mai 2019 - 12.30
Forhandlingsprosessen har startet

Fulle delegasjoner fra jordbruket og staten hadde i dag første møte i forhandlingsprosessen om en jordbruksavtale for 2019.

I dagene framover vil det være en gjennomgang av krav og tilbud for å klargjøre partenes posisjoner og om det finnes grunnlag for en avtaleløsning.

Torsdag 9. mai 2019 - 17.00
Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019. Les mer her. 

Tirsdag 7. mai 2019 - 12.02
Statens tilbud lagt fram

Staten legger fram et tilbud med ei ramme på 1 mrd. kroner. Her kan du lese tilbudet. Bondelagets reaksjon finner du her. 

Mandag 6. mai 2019 - 10.08
Klart for statens tilbud

I morgen legger Staten fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Jordbruket får presentert tilbudet kl. 11 og det blir holdt pressekonferanse hos Landbruks- og matdepartementet kl. 12. Pressekonferansen streames her. 

Mandag 29. april 2019 - 11.05
Jordbrukets krav er lagt fram

Kravet ble overlevert staten ved Landbruks- og matdepartementet kl 11. i dag. Jordbruket prioriterer blant annet korn, struktur og frukt, bær og grønt. Vi krever også enn inntektsøkning pr. årsverk på 31.000 kroner. Les mer om kravet her. 

Mandag 29. april 2019 - 09.58
Kravet i trykken

Kl. 11 får staten dette dokumentet fra jordbruket. Hovedpunktene legges fram i en pressekonferanse hos Landbruks- og matdepartmentet kl 12. Du kan følge pressekonferansen direkte her. 

Fredag 26. april 2019 - 10.27
Statsministeren forventer krevende oppgjør

På besøk i Sogn og Fjordane ble Erna Solberg spurt om foventningene til årets jordbruksoppgjør. - Jeg er spent på hva kravet blir, men jeg regner jo med at det blir litt dyrt i år også, sier hun.  Se video av samtalen med fylkesleder Anders Felde her. Soberg skriver også på sin egen instagram-konto:  Takk til @sognogfjordanebondelag for utfordring og lammekos. Vestlandet er vakkert bl.a fordi kulturlandskapet holdes i hevd gjennom aktivt landbruk. Nå blir nok landbruksforhandlingene krevende likevel. #statsministerpåjobb

Torsdag 25. april 2019 - 15.00
Bondelaget og NBS utveksla krav
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utveksla i dag sine respektive kravdokumenter. Organisasjonene skal nå jobbe sammen fram til mandag om et felles krav til staten. Det første arbeidsmøtet holdes i morgen, fredag.
Fredag 12. april 2019 - 12.48
- Kornøkonomien må styrkes

Inntektstallene som budsjettnemnda for jordbruket la fram i dag viser at bønder som driver med korn kan forvente stor inntektsnedgang i 2019. – Bedre kornøkonomi må gis høy prioritet i årets jordbruksoppgjør, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag. Les mer her. 

Fredag 12. april 2019 - 11.00
Budsjettnemnda la fram inntektstallene

Budsjettnemnda for jordbruket offentliggjorde tallgrunnlaget for årets jordbruksforhandlinger. Det viser bla. at inntektene i jordbruket har falt med 23.500 pr. årsverk siden 2018. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 20.00
Kampanjedag på Dønna

Dønna Bondelag i Nordland gjennomførte vårkampanje med lokal vri. Lederne for de fire poltiske partiene i Dønna var invitert på kaffe med noe attåt. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 16.00
Østfold Bondelag møtte stortingspolitikere til frokost

- Vi møtte Tage Pettersen (H), Stein-Erik Lauvås (AP), Svein Roald Hansen (AP). I tillegg var vi glade for at Erlend Kjærnsrud, politisk rådgiver for landbruks- og matminister og rådgiver Wenche W. Gunnarstorp tok seg tid til en prat med oss om mulighetene og utfordringene i Østfoldlandbruket, heter på Østfold Bondelags Facebook-sider.

Torsdag 11. april 2019 - 14.29
Politikere på gårdsbesøk i Bergen

I forkant av jordbruksforhandlingene inviterte Hordaland Bondelag til gårdsbesøk hos Eivind og Marianne Myrdal i Åsane i Bergen. Under besøket ble det gode diskusjoner og samtaler, og politikerne fikk med seg innspill om landbruket i Hordaland. Les mer her. 

Torsdag 11. april 2019 - 14.24
Møre og Romsdal Bondelag inviterte fylkespolitikerne på lunsj

I opptaken til årets jordbruksoppgjør inviterte Møre og Romsdal Bondelag fylkespolitikerne på gardsbesøk og bondelunsj. Det var full enighet om at landbruket skaper store ringvirkninger for resten av samfunnet. Les mer om besøket her. 

Torsdag 11. april 2019 - 12.27
Bondelaget inviterte stortingspolitikerne på frokost

Politikere og forbipasserende fikk smak på noe av det beste som norsk landbruk har å by på plassen for nasjonalforsamlingen. I tillegg til servering av mat, var det både underholdning og appeller. En av appellantene var leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes: -Vi trenger fortsatt vilje til å satse på norsk landbruk, sa han. 

Onsdag 10. april 2019 - 20.35
Ein vellukka dag i Vik

Vik Bondelag i Sogn og Fjordane inviterte politikarar, og nye bønder i kommunen på ettermiddagskaffi. Besøket var ein del av Norges Bondelag sin nasjonale vårkampanje. Les mer her. 

Onsdag 10. april 2019 - 14.00
Alle ungdomspartier på landbruksakademi

Ungdomsrepresentanter fra alle partiene på Stortinget ble med ut på landet da Bondelaget og Bygdeungdomslaget arrangerte landbruksakademi i forkant av årets jordbruksoppgjør. Les mer på nbu.no

Torsdag 28. mars 2019 - 13.00
Representantskapet vedtar resolusjon

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt en resolusjon foran jordbruksoppgjøret 2019. Blant målene i resolusjonen er satsing på landbruket over hele landet, reduksjon av inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet og økt bruk av norsk ressurser i produksjonen av mat. 

Les hele resolusjonen her

 

Viktige datoer

  • 25. april: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utveksler kravdokumenter
  • 29. april - kl. 11.00:  Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD)
  • 7.mai: LMD legger fram statens tilbud
  • 16. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene

Bakgrunn: Jordbruksoppgjøret 2019

Samleside: Jordbruksoppgjøret 2019

Våre samarbeidspartnere