Østfold Bondelag ønsker ekstra investeringspakke for melk i distriktene

  • Tips en venn om denne siden

Østfold Bondelag leverte 15. mars sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger. I dette foreslår Østfold Bondelag at det settes av 700 mill. kroner til ekstra investeringstilskudd for små og mellomstore melkebruk i distriktene.

Skal vi nå målet om økt matproduksjon på norske ressurser er det helt avgjørende at vi fortsatt benytter alle fôrressurser, og opprettholder matproduksjon over hele landet. Investeringskostnadene til små og mellomstore melkebruk er relativt større enn for store melkebruk. I tillegg er ofte arealgrunnlaget begrenset i distrikts-Norge. Det er stort behov for midler for å møte løsdriftskravet for storfe innen 2024.

 Østfold Bondelag foreslår derfor at det settes av 100 mill. kroner årlig i perioden 2017 til og med 2023 til et ekstra investeringstilskudd for små og mellomstore melkebruk som legger om fra båsfjøs til løsdrift, og der arealgrunnlaget ikke tillater fjøs for mer enn 20-40 årskyr i sonene D til og med J for distriktstilskudd for melk. Tilskuddet på inntil 1 mill. kroner per bruk, skal administreres av Innovasjon Norge, og komme som et tillegg til ordinært innvilget tilskudd fra de fylkesvise og bedriftsretta investeringsmidlene.Med dette håndslaget mener Østfold Bondelag at hele landbruksnæringen legger forholdene til rette for betydelig modernisering og utbygging for ca 700 melkebruk i distrikts-Norge.

Les resten av innspillet her

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Forventer kraftig inntektsnedgang for Østfoldbonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. Bønder som produserer fjørfe, svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, rammes særlig hardt.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Østfold Bondelag sendte 8. desember inn innspill om jordbruksforhandlingene 2018 til Østfold fylkeskommune. I innspillet legger Østfold Bondelag blant annet vekt på velferdsordninger, investeringsvirkemidler, klimafond og kornøkonomi. Innspillet finner du til høyre for denne artikkelen.

Grisunger

Enighet om fordeling

Faglaga og staten blei 26. juni, enige om fordelingene i den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Markus Kynningrød, Lise Thorsø Mohr og Svend Arild Uvaag

Bønder viser verdiskapinga

Fredag ettermiddag samlet en rekke østfoldbønder seg på torget i gamlebyen Fredrikstad. Der hadde de lagt ut over 750 caps rundt statuen av byens grunnlegger Fredrik II.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Tirsdag
19
Juni

Representantskap i Østfold Landbruksselskap

Løkenveien 4, Askim
Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss

Våre samarbeidspartnere