Moderat og løsningsorientert

 • Tips en venn om denne siden

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Fakta
* Ramma for kravet er 1830 millioner kroner
* Kostnadsdekning utgjør 1415 millioner kroner
* Økte målpriser utgjør 198 millioner kroner og budsjettoverføringer 1462 millioner kroner
* Jordbruksfradraget og frie midler utgjør 170 millioner
* Kravet vil gi ei inntektsøkning på 25300 kroner per årsverk.

Jordbrukets krav har en ramme på 1830 millioner kroner, hvorav hele 1415 millioner kroner dekker opp beregna kostnadsvekst. 

- Det skal lønne seg å drive matproduksjon, uansett hvor jorda ligger og hvor store jordstykkene er. Det er utgangspunktet for jordbrukets krav. Østfold Bondelag registrerer at det prioriteres tilskuddsordninger som reduserer kostnader, som sikrer bruk av jordressursene, og som investerer i mangfoldet, sier Svend Arild Uvaag fylkesleder i Østfold Bondelag.

Kravets utslag for typiske Østfoldproduksjoner

- Vi er godt fornøyd med at det i kravet er prioritert å stimulere til økt produksjon av korn, potet, grønnsaker, frukt og bær. Her er det markedsmuligheter og betydelig potensiale for å styrke og øke disse produksjonene i Østfold, sier Uvaag.

- Vi er imidlertid skuffa over at jordbrukets forhandlingsutvalg ikke finner plass til å kreve å få gjeninnført arealtilskudd til gras i våre områder. Det ligger en liten kompensasjon i forslaget om økning av kulturlandskapstilskudd på kr. 7,-, uttrykker Uvaag, men dette er ikke nok. – Vi forventer derfor at kravet om «en kartlegging for å få kunnskap om enkeltbruk og områder som har kommet åpenbart negativt ut i soneinndeling» blir prioritert slik at dette kan bli kompensert senest i jordbruksforhandlingene 2019. Dette handler om utnyttelsen av arealene i Østfold. - Vi mener det er en fare for at i marginale områder av fylket vil områder bli liggende brakk om det ikke lenger skal være økonomisk lønnsomt å drive med gras, sier en bekymret Uvaag.

Miljøprofil

Kravet har en miljøprofil som er nødvendig, og en økning av de regionale miljømidlene (RMP, SMIL og drenering) til tiltak for å unngå avrenning og utslipp viser at vi tar klima og utslippsutfordringene på alvor, sier Uvaag.

Markedsbalanse

Kravet tar hensyn til at det er overproduksjon i flere produksjoner, og landbruket krever å få ta i bruk flere virkemidler for å balansere markedet.

- Næringa har selv ansvar for at markedet er i balanse, men det må være en sammenheng mellom ansvar for overproduksjon og muligheten for å regulere markedet. Vi foreslår løsninger som vi forventer at regjeringa vil bli med på, avslutter Svend Arild Uvaag.

Les hele kravet - se link til høyre øverst på siden

Dette er noen av de konkrete grep som foreslås i jordbrukets krav

 • Det foreslås økte målpriser på
  • Melk 3 øre/l
  • Poteter 25 øre/kg
  • Grønnsaker og frukt 3 %
  • Norsk matkorn 10 øre/kg
 • For å sikre rekruttering prioriteres velferdsordningene blant annet gjennom økt sats til avløsning ved ferie og fritid med ca 7 %
 • For å sikre nødvendig modernisering av driftsapparat blant annet innenfor korn, grønnsaker, frukt og bær foreslås investeringsvirkemidlene økt med 70 mill kr
 • Innføre et nytt målretta tilskudd innretta mot melkebruk med 15 til 30 kyr, som utgjør halvparten av de norske melkebrukene.
 • Øke arealtilskudd til korn med 18 kr/daa
 • Økt kulturlandskapsbeite med 7 kr/daa
 • Økning i driftstilskudd til ammeku
 • Økt arealtilskudd med 300 kr/daa til grønnsaker og bær, og 400 kr/dekar for frukt
 • Arealtilskudd potet; sats økes med 103 kr/da i vår sone
 • Etablere klimafond med skattefordel etter modell av skogfond
 • Mer midler til RMP som blant annet bidrar til redusert avrenning til vann og vassdrag. Denne foreslås styrket med 40 mill
 • Økt tilskudd til drenering med 10 mill

 

 

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Forventer kraftig inntektsnedgang for Østfoldbonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. Bønder som produserer fjørfe, svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, rammes særlig hardt.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Østfold Bondelag sendte 8. desember inn innspill om jordbruksforhandlingene 2018 til Østfold fylkeskommune. I innspillet legger Østfold Bondelag blant annet vekt på velferdsordninger, investeringsvirkemidler, klimafond og kornøkonomi. Innspillet finner du til høyre for denne artikkelen.

Grisunger

Enighet om fordeling

Faglaga og staten blei 26. juni, enige om fordelingene i den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Markus Kynningrød, Lise Thorsø Mohr og Svend Arild Uvaag

Bønder viser verdiskapinga

Fredag ettermiddag samlet en rekke østfoldbønder seg på torget i gamlebyen Fredrikstad. Der hadde de lagt ut over 750 caps rundt statuen av byens grunnlegger Fredrik II.

Melkekartonger med klistremerker

Mer på kjøpet

Har du kjøpt en matvare med et grønt klistermerke? Da har du fått mer på kjøpet enn bare mat.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss
Tirsdag
16
Oktober

Skattekurs for regnskapsførere

Våre samarbeidspartnere