Mer på kjøpet

  • Tips en venn om denne siden

Klistremerker på grønnsaker

Har du kjøpt en matvare med et grønt klistermerke? Da har du fått mer på kjøpet enn bare mat.

Tirsdag brøyt bøndene jordbruksforhandlingene. Torsdag klistret lokale tillitsvalgte i hele Østfold over 14 000 grønne klistremerker på norskproduserte matvarer i dagligvarebutikkene, for å fortelle forbrukeren at du får mer på kjøpet av å kjøpe norsk mat.

- Ved å velge norsk mat når du handler, får du mer på kjøpet. Med regjeringas politikk kan vi miste mangfoldet av gårder over hele landet og det vil bli mindre mat på norske ressurser, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Når du kjøper norsk mat veit du at dyra har god helse, og at maten er trygg. Det er bønder i hele landet, og ved å kjøpe mat produsert av oss bidrar du også til levende bygder og åpne landskap. Landbruket er grunnlaget for 90 000 arbeidsplasser, på gårdene og i foredlingsindustrien. Dette er den største industrien på det norske fastlandet. For Østfold sin del bidrar fylkets 2 000 bønder til 3 100 arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien, og den totale ringvirkningen er anslått til å gi hele 7 500 arbeidsplasser.

 

Ingen satsing på landbruket

- Regjeringa vil ikke satse på landbruket. Dette oppgjøret handler om hvordan vi skal produsere mat i framtida. Vi kan ikke ta ansvar for den retningen regjeringa ønsker å føre norsk jordbruk, og som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Uvaag.

- Vi vil ha et løft for landbruket fordi vi trenger både små og store gårder for å produsere mer mat i både Østfold og landet for øvrig. Da må det lønne seg å bruke matjorda der den ligger, understreker han.

 

Se flere bilder på Facebook-sida til Østfold Bondelag.

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Forventer kraftig inntektsnedgang for Østfoldbonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. Bønder som produserer fjørfe, svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, rammes særlig hardt.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Østfold Bondelag sendte 8. desember inn innspill om jordbruksforhandlingene 2018 til Østfold fylkeskommune. I innspillet legger Østfold Bondelag blant annet vekt på velferdsordninger, investeringsvirkemidler, klimafond og kornøkonomi. Innspillet finner du til høyre for denne artikkelen.

Grisunger

Enighet om fordeling

Faglaga og staten blei 26. juni, enige om fordelingene i den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Markus Kynningrød, Lise Thorsø Mohr og Svend Arild Uvaag

Bønder viser verdiskapinga

Fredag ettermiddag samlet en rekke østfoldbønder seg på torget i gamlebyen Fredrikstad. Der hadde de lagt ut over 750 caps rundt statuen av byens grunnlegger Fredrik II.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss
Tirsdag
16
Oktober

Skattekurs for regnskapsførere

Våre samarbeidspartnere