Ingen satsing på jordbruket

  • Tips en venn om denne siden

Svend Arild Uvaag
Leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på jordbruket, og følger ikke opp Stortingets jordbrukspolitikk. Vi kunne ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Jordbruksforhandlingene 2017
Staten tilbød landbruket en inntektsvekst på 8100 kroner per årsverk.

Andre yrkesgrupper vil ha en forventa inntektsvekst på 16700 kr per årsverk i samme periode.

Jordbruksavtalen som vedtas i år gjelder fra 1. januar 2018.

Jordbruket har forhandla med staten siden 5. mai, og i dag varsla jordbruket at de bryter årets jordbruksforhandlinger.

Dagen før årets jordbruksforhandlinger starta, vedtok Stortinget en ny jordbrukspolitikk med hovedmål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Stortinget vedtok også et mål om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre yrkesgrupper.

- Regjeringa svarte med å tilby jordbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viste ikke en vilje til å møte oss på dette punktet i forhandlingene, og da var det ikke mulig å bli enige om en jordbruksavtale, fortsetter Svend Arild Uvaag.

 

Større uforutsigbarhet

- Når regjeringa tar penger fra en bonde og gir til en annen, eller flytter midler mellom ulike deler av landet, er det ikke ei satsing på jordbruket. Det gir bare større uforutsigbarhet for flere, og svarer ikke på Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser, sier Uvaag.

- Det er viktig at kornøkonomien styrkes. Skal vi nå Stortingets hovedmål om økt matproduksjon på norske ressurser og høyest mulig sjølforsyning, er det avgjørende å forbedre kornøkonomien på gårdsbruk i alle størrelser, sier fylkeslederen.  

Regjeringa har lagt opp til en betydelig økning i kraftfôrprisen.

- Dette vil ramme alle husdyrprodusenter, men særlig de kraftfôrkrevende produksjonene som kylling, kalkun og gris. De gir med den ene hånda og tar med den andre, fortsetter Uvaag.

Regjeringa ønsker å legge om markedsordninga på svin fra målpris til volummodell.                

-Hvis regjeringa virkelig mener at vi skal klare å oppnå markedsbalanse på gris, kunne de holde seg for gode til å fjerne styringsverktøyene, sier Uvaag.

Staten foreslår videre å fjerne arealtilskuddet for grovfôr i Østfold, redusere kvalitetstilskuddet på storfekjøtt basert på melkeraser og fjerne tilskuddet til innmarksbeite.  

- Østfold er et sammensatt fylke som har store arealer med korn, men det finnes også en del områder hvor det av ulike årsaker produseres gras til eng og beiter. Jeg ser det som viktig å ta vare på mangfoldet. Regjeringas forslag om å ta fra grovfôrprodusenter gjør at jeg er bekymra for økonomien i grovfôrproduksjon. Forutsigbarhet og langsiktighet er avgjørende i alle næringer, og jeg klarer ikke å se at regjeringa oppfyller dette for grovfôrprodusentene i Østfold, sier fylkeslederen.

 

Forventer avklaring fra Stortinget

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2017.

- Jeg forventer at Stortinget nå griper muligheten til å avklare hvilken vei jordbruket skal ta inn i framtida, og at det gjør de endringer som er nødvendig for å få årets oppgjør i tråd med Stortingets vedtatte jordbrukspolitikk, avslutter Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag.

 

 

 

 

 

 

  

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Forventer kraftig inntektsnedgang for Østfoldbonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. Bønder som produserer fjørfe, svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, rammes særlig hardt.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Østfold Bondelag sendte 8. desember inn innspill om jordbruksforhandlingene 2018 til Østfold fylkeskommune. I innspillet legger Østfold Bondelag blant annet vekt på velferdsordninger, investeringsvirkemidler, klimafond og kornøkonomi. Innspillet finner du til høyre for denne artikkelen.

Grisunger

Enighet om fordeling

Faglaga og staten blei 26. juni, enige om fordelingene i den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Markus Kynningrød, Lise Thorsø Mohr og Svend Arild Uvaag

Bønder viser verdiskapinga

Fredag ettermiddag samlet en rekke østfoldbønder seg på torget i gamlebyen Fredrikstad. Der hadde de lagt ut over 750 caps rundt statuen av byens grunnlegger Fredrik II.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss
Tirsdag
16
Oktober

Skattekurs for regnskapsførere

Våre samarbeidspartnere