Gir med den ene hånda og tar med den andre

  • Tips en venn om denne siden

Svend Arild Uvaag
Fylkesleder Svend Arild Uvaag

- Regjeringa forholder seg ikke til vedtakene Stortinget gjorde for bare 14 dager siden. Med statens tilbud til jordbruksforhandlingene øker gapet til andre inntektsgrupper, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Uvaag er skuffet over at regjeringa ikke viser vilje til å følge opp Stortingets vedtatte jordbrukspolitikk, og at den ikke svarer på de største utfordringene i norsk jordbruk.

Statens tilbud har en ramme på 410 millioner kroner, og vil utgjøre en inntektsvekst på cirka 9 000 kroner per årsverk. Dette i kontrast til jordbrukets krav, som utgjør en inntekstvekst på 31 700 kroner per årsverk. Bondelaget har forholdt seg til Stortingets helt ferske jordbruksmelding ved utforming av kravet.

 

Omkamp fra regjeringa

Ved behandlingen av jordbruksmeldinga har Stortinget gitt regjeringa en klar bestilling om et mangfoldig jordbruk, og å redusere inntektsgapet til andre grupper.

- Regjeringa svarer ikke på noen av oppgavene. Tilbudet er ei videreføring av politikken regjeringa har forsøkt å føre de tre siste årene. Her tar regjeringa en omkamp på jordbrukspolitikken Stortinget ikke ville vedta. Det provoserer meg, sier Uvaag.  

- Stortinget har fastsatt et mål om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. Det er et viktig virkemiddel for å sikre mangfoldet i norsk jordbruk. Regjeringa svarer med å tilby jordbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viser ingen vilje til å oppfylle vedtatt politikk, fortsetter Uvaag.

 

Korn på bekostning av husdyr

Regjeringa legger opp til å øke målprisen på korn, og differensierer prisene slik at mathvete får den største økninga.

- I et kornfylke som Østfold er vi selvfølgelig glade for at kornøkonomien styrkes, men dette gir ikke et tilstrekkelig løft for de mange små og mellomstore brukene vi har i fylket vårt. Skal vi nå Stortingets hovedmål om økt matproduksjon på norske ressurser og høyest mulig sjølforsyning, er det avgjørende å forbedre kornøkonomien på gårdsbruk i alle størrelser, sier fylkeslederen.  

Regjeringa foreslår videre å redusere prisnedskrivinga på korn, slik at prisen på kraftfôret øker betydelig.

- Dette vil ramme alle husdyrprodusenter, men særlig de kraftfôrkrevende produksjonene som kylling, kalkun og svin. De gir med den ene hånda og tar med den andre, fortsetter Uvaag.

Staten foreslår som i fjor å fjerne arealtilskuddet for grovfôr i Østfold, redusere kvalitetstilskuddet på storfekjøtt basert på melkeraser og fjerne tilskuddet til innmarksbeite.  

- Østfold er et sammensatt fylke som har store arealer med korn, men det finnes også en del områder hvor det av ulike årsaker produseres gras til eng og beiter. Jeg ser det som viktig å ta vare på mangfoldet. Regjeringas forslag om å ta fra grovfôrprodusenter gjør at jeg er bekymra for økonomien i grovfôrproduksjon. Forutsigbarhet og langsiktighet er avgjørende i alle næringer, og jeg klarer ikke å se at regjeringa oppfyller dette for grovfôrprodusentene i Østfold, sier fylkeslederen.

 

Vanskelig utgangspunkt

Jordbrukets organisasjoner mottok tilbudet fra staten fredag 5. mai klokka 10.00, og skal nå vurdere om det er grunnlag for videre forhandlinger.

- Regjeringa skryter stadig vekk av hvor bra det går med norsk landbruk, men de er ikke villig til å satse på det. Tilbudet tar verken landbruket eller Stortinget på alvor, og det er et vanskelig utgangspunkt for forhandlinger, avslutter Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag.

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Forventer kraftig inntektsnedgang for Østfoldbonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. Bønder som produserer fjørfe, svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, rammes særlig hardt.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Østfold Bondelag sendte 8. desember inn innspill om jordbruksforhandlingene 2018 til Østfold fylkeskommune. I innspillet legger Østfold Bondelag blant annet vekt på velferdsordninger, investeringsvirkemidler, klimafond og kornøkonomi. Innspillet finner du til høyre for denne artikkelen.

Grisunger

Enighet om fordeling

Faglaga og staten blei 26. juni, enige om fordelingene i den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Markus Kynningrød, Lise Thorsø Mohr og Svend Arild Uvaag

Bønder viser verdiskapinga

Fredag ettermiddag samlet en rekke østfoldbønder seg på torget i gamlebyen Fredrikstad. Der hadde de lagt ut over 750 caps rundt statuen av byens grunnlegger Fredrik II.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss
Tirsdag
16
Oktober

Skattekurs for regnskapsførere

Våre samarbeidspartnere