Et krav for Østfoldbonden

  • Tips en venn om denne siden

Svend Arild Uvaag

- De viktigste ressursene i norsk landbruk er matjorda og menneskene som driver den, og nå må bøndene få økonomiske muskler til å satse videre. Jordbruket har levert et krav som er ambisiøst løft på dette området, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Fakta om jordbrukets krav
Fakta om den økonomiske ramma:
* Ramma for kravet er 1 450 millioner kroner
* Økte målpriser utgjør 150 millioner kroner og budsjettoverføringer 1 150 millioner kroner
* Det utgjør ei inntektsøkning på 31 700 kroner per årsverk

Dette er grepene som foreslås i jordbrukets krav:
* Redusere inntektsgapet til andre grupper for alle bønder
* Løfte små og mellomstore bruk
* Kompensere for driftsulemper knytta til struktur og geografi med aktiv bruk av budsjettmidler
* Styrke kornøkonomien og satse på kjøttproduksjonen i distriktene for å øke sjølforsyninga

Årets krav har ei økonomisk ramme på 1 450 millioner, der 1 150 millioner skal finansieres av budsjettmidler.

- Skal vi føre landbruket framover, må det være det attraktivt for nye generasjoner bønder å satse på næringa. Jorda er grunnlaget i all matproduksjon, og vi ser allerede ei utvikling der betydelige arealer ikke lenger blir benyttet til kornproduksjon. Denne utviklinga må snus, sier Uvaag.  

 

Ambisiøst og nødvendig løft for kornøkonomien

Grunnlagstallene for årets jordbruksoppgjør viser at de minste bruka har en langt lavere inntekt per årsverk enn de største. Dette gjelder de fleste produksjonene, men er spesielt tydelig i kornproduksjonen. Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper er også stort, og må reduseres.

- Regjeringa har i flere år forsøkt å dreie landbrukspolitikken i retning av færre og større bruk. Det skal lønne seg å bruke alle norske jordbruksarealer til matproduksjon. Det målet når vi først ved å løfte særlig de små og mellomstore bruka i årets jordbruksoppgjør, sier Svend Arild Uvaag.

Siden 1950-tallet har jordbruket hatt en arbeidsfordeling der man produserer korn på de best egnede arealene, mens grovfôrkrevende produksjoner som melk og rødt kjøtt, produseres på arealer som utelukkende kan benyttes til grasproduksjon.  

- Kornøkonomien i Østfold må styrkes for å opprettholde denne produksjonsfordelingen i landbruket, sier lederen i Østfold Bondelag.

For å styrke kornøkonomien foreslår faglaga å innføre trappetrinn på arealtilskuddet med høyest tilskudd på areal under 400 dekar og å styrke målprisen for korn med 9 øre per kg. For at ikke husdyrprodusenter skal få hele prisøkningen på kraftfôret, foreslår bondeorganisasjonene å benytte prisnedskrivningstilskuddet slik at kraftfôrprisen øker med 3 øre per kg.

 

Krav i tråd med ny vedtatt politikk

- Stortingets inntektsmål for jordbruket er å redusere inntektsgapet i kroner og øre til andre grupper. Den jobben må starte i årets jordbruksoppgjør, sier fylkeslederen.

Stortinget vedtok seint tirsdag kveld den nye jordbruksmeldinga, ei melding som sier klart nei til det meste av regjeringas foreslåtte jordbrukspolitikk. Det nye hovedmålet er å øke norsk matproduksjon med utgangspunkt i norske ressurser.

- Vi har levert et krav som er helt i tråd med de nye målene for norsk landbruk, og jeg forutsetter at regjeringa følger opp Stortingets vilje i årets jordbruksforhandlinger, avslutter lederen i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Forventer kraftig inntektsnedgang for Østfoldbonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. Bønder som produserer fjørfe, svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, rammes særlig hardt.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Østfold Bondelag sendte 8. desember inn innspill om jordbruksforhandlingene 2018 til Østfold fylkeskommune. I innspillet legger Østfold Bondelag blant annet vekt på velferdsordninger, investeringsvirkemidler, klimafond og kornøkonomi. Innspillet finner du til høyre for denne artikkelen.

Grisunger

Enighet om fordeling

Faglaga og staten blei 26. juni, enige om fordelingene i den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Markus Kynningrød, Lise Thorsø Mohr og Svend Arild Uvaag

Bønder viser verdiskapinga

Fredag ettermiddag samlet en rekke østfoldbønder seg på torget i gamlebyen Fredrikstad. Der hadde de lagt ut over 750 caps rundt statuen av byens grunnlegger Fredrik II.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss
Tirsdag
16
Oktober

Skattekurs for regnskapsførere

Våre samarbeidspartnere