Enighet om fordeling

  • Tips en venn om denne siden

Gris

Faglaga og staten blei 26. juni, enige om fordelingene i den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

- Fordelingene er i tråd med føringene Stortinget ga, sa leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes etter at forhandlingene var avslutta. Han har ledet fordelingsforhandlingene fra jordbrukets side.

Stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP og Venstre vedtok 16. juni en jordbruksavtale med ei ramme på 625 millioner kroner. Samtidig vedtok partiene målprisene som skal gjelde fra 1. juli i år, og de gav partene i jordbruksforhandlingene i oppgave å fordele de resterende midlene.

I fordelingsavtalen med staten har man fått gjennomslag for å beholde målprisen for gris og det generelle beitetilskuddet. Kraftfôrprisen økes med 4 øre per kg, mot opprinnelig 12 øre i statens tilbud. Investeringsvirkemidlene er styrka med 60 mill. kroner, og taket hevet til 2 mill. kroner per prosjekt. Dreneringstilskuddet økes til kr 2 000 per dekar fra 1. juli 2017. Arealtilskuddet for grovfôr i sone 1 er fjerna, mens kulturlandskapstilskuddet for alle produksjoner er redusert med 15 kr per dekar.

- Norges Bondelag brøt årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringa gav oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i norsk landbruk. Stortinget har høyna ramma, men den er likevel for lav til at det er rom for nødvendige satsinger, sier Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag. Det er gledelig at vi får beholde den verktøykassa målpris på gris er og at kraftfôrprisen ikke blei så høy som staten foreslo. Derimot er jeg svært skuffa på vegne av fylkets bønder som driver med grovfôrkrevende produksjoner. Å fjerne arealtilskuddet på gras rokker ved vår produksjonskultur, og er verken forutsigbart for de som nylig har satsa eller for miljøet i et fylke med viktige og prioriterte vassdrag, avslutter Svend Arild Uvaag.

Protokoll fra fordelingsforhandlinger 2017

Fordelingsskjema 2017

Arbeidsdokument Jordbrukets forhandlingsutvalg 2017

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Forventer kraftig inntektsnedgang for Østfoldbonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. Bønder som produserer fjørfe, svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, rammes særlig hardt.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Østfold Bondelag sendte 8. desember inn innspill om jordbruksforhandlingene 2018 til Østfold fylkeskommune. I innspillet legger Østfold Bondelag blant annet vekt på velferdsordninger, investeringsvirkemidler, klimafond og kornøkonomi. Innspillet finner du til høyre for denne artikkelen.

Markus Kynningrød, Lise Thorsø Mohr og Svend Arild Uvaag

Bønder viser verdiskapinga

Fredag ettermiddag samlet en rekke østfoldbønder seg på torget i gamlebyen Fredrikstad. Der hadde de lagt ut over 750 caps rundt statuen av byens grunnlegger Fredrik II.

Melkekartonger med klistremerker

Mer på kjøpet

Har du kjøpt en matvare med et grønt klistermerke? Da har du fått mer på kjøpet enn bare mat.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Tirsdag
19
Juni

Representantskap i Østfold Landbruksselskap

Løkenveien 4, Askim
Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss

Våre samarbeidspartnere