Avtale mellom jordbruket og staten

  • Tips en venn om denne siden

Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag
Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag

Jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2019.

Dette har jordbruket oppnådd
• Ramme: 1 100 millioner kroner
• Det er et løft for velferdsordninger i landbruket, noe som sikrer bønder bedre muligheter til avløsning ved sjukdom og til ferie og fritid.
• Frukt, bær, grønt og korn er prioriterte produksjoner i årets oppgjør:
o Målpris på korn økes med 10 øre per kilo for matkorn og 8 øre per kilo for fôrkorn
o Arealtilskuddet for korn i sone 1-4 økes med 33 kr per dekar
o Kulturlanskapstilskuddet øker med 7 kr per dekar
o Kraftfôrprisen er beregnet til å øke med 3 øre per kilo
o Målprisøkning på 3 prosent for grønt og 25 øre per kilo potet
• Regionalt miljøprogram styrkes med 2,8 millioner i Østfold, særlig til å forhindre avrenning til vassdrag og kyst
• Det blir gitt et særskilt tilskudd for små og mellomstore melkebruk i hele landet
• Den foreslåtte økninga i bunnfradraget som var foreslått i statens tilbud, er stoppa. Bunnfradraget forblir på kr 6 000

Onsdag ettermiddag ble Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag enige med staten om en jordbruksavtale for 2019, etter ni dager med forhandlinger. Avtalen innebærer ei ramme på 1 100 mill. kroner.

- Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for svin og sau. Det er svært viktig for næringa, både på kort og lang sikt, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

 

Avgjørende for langsiktig matproduksjon

Markedsregulering er en av de viktige ordningene som sikrer at vi kan ha landbruk i hele Norge, og som gir bønder forutsigbarhet og muligheten til å drive langsiktig matproduksjon. Jordbruket har fått gjennomslag for viktige prinsipper om markedsbalansering som vil være viktig for norsk landbrukspolitikk i mange år framover.

- De virkemidlene vi har fått nedfelt i denne jordbruksavtalen, kan bidra til å sikre muligheten for langsiktighet og økonomisk utvikling. Jeg er også fornøyd med at frukt, bær, grønnsaker, poteter og korn er prioriterte produksjoner i årets oppgjør. Dette er viktige østfoldproduksjoner, og sikrer inntektsutvikling for produksjoner med markedsbalanse, sier Uvaag.

 

Resultater, tross vanskelig utgangspunkt

Utgangspunktet for årets jordbruksforhandlinger var jordbrukets krav på 1 830 millioner kroner, som ble møtt av et tilbud på 1 000 millioner kroner. Statens regnestykke for inntektsmuligheter baserte seg på at bonden skulle kunne hente urealistisk mye av inntekta si i markedet.

- Gjennom forhandlingene har vi fått budsjettmidler som har gitt et mer reelt regnestykke. Dessverre har vi ikke greid å oppnå kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper, men det var ikke mulig i viktige produksjoner på grunn av svake markedsmuligheter, og et lavt tilbud fra staten, sier fylkeslederen.

- Det er fortsatt viktig å jobbe for å redusere inntektsavstanden til andre grupper, men i år var det også viktig å legge til rette for bedret markedsbalansering, for å sikre framtidige inntektsmuligheter. Markeds- og produksjonsregulering er sentralt for å sikre utviklinga på både store og små bruk, og de løsningene vi har oppnådd der bidrar til å sikre dette grunnlaget, avslutter lederen i Østfold Bondelag.

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Forventer kraftig inntektsnedgang for Østfoldbonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. Bønder som produserer fjørfe, svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, rammes særlig hardt.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Østfold Bondelag sendte 8. desember inn innspill om jordbruksforhandlingene 2018 til Østfold fylkeskommune. I innspillet legger Østfold Bondelag blant annet vekt på velferdsordninger, investeringsvirkemidler, klimafond og kornøkonomi. Innspillet finner du til høyre for denne artikkelen.

Grisunger

Enighet om fordeling

Faglaga og staten blei 26. juni, enige om fordelingene i den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Markus Kynningrød, Lise Thorsø Mohr og Svend Arild Uvaag

Bønder viser verdiskapinga

Fredag ettermiddag samlet en rekke østfoldbønder seg på torget i gamlebyen Fredrikstad. Der hadde de lagt ut over 750 caps rundt statuen av byens grunnlegger Fredrik II.

Melkekartonger med klistremerker

Mer på kjøpet

Har du kjøpt en matvare med et grønt klistermerke? Da har du fått mer på kjøpet enn bare mat.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss
Tirsdag
16
Oktober

Skattekurs for regnskapsførere

Våre samarbeidspartnere