Inn på tunet-utvalget

  • Tips en venn om denne siden

Utvalget skal sikre IPT-produsentenes faglige og næringspolitiske interesser og rådgi styret i Norges Bondelag i IPT-spørsmål. Utvalget ble opprettet i 2007 og er bredt sammensatt med representanter både fra kjøper og tilbyder. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. IPT-tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere