Avslutter WTO-møte uten resultater

  • Tips en venn om denne siden

Avslutning ministermøte i WTO 2017
Generaldirektør Roberto Azevedo, forhandlingsleder Susana Malcorra og presseansvarlig Keith Rockwell måtte konkluderer med at det ikke ble resultat etter 3 dager med ministermøte.

Etter 3 dagers ministermøte måtte WTO gi opp å komme fram til resultater. – Det er klart at det ble ingen resultater på landbruk, konkluderte generaldirektør Roberto Azevedo. En slutterklæring på landbruk ble gitt opp. Alt som gjenstår er en uttalelse fra forhandlingsleder at medlemmene vil forhandle videre etter ministermøtet.

- Vi har gjort stor framgang, men ikke nok. Hadde medlemmene vært mer fleksible kunne vi oppnådd mer, sa generaldirektøren Roberto Azevedo på slutten av møtet i Buenos Aires.


Siste døgnet ble det gjort forsøk på å bli enige om arbeidsprogram på landbruksområdet, men forslagene oppnådde ikke enighet. Det eneste som sto igjen til slutt var forhandlingsleders oppsummering om at medlemmene ville fortsette forhandlinger på markedsadgang, internstøtte og eksportkonkurranse (selv om eksportstøtte vedtatt fjernet, bruker USA og andre land fremdeles eksportkreditter og andre former for å støtte eksport). 


Bondelaget er lettet

- Jeg er lettet over at det ikke ble enighet om konkrete kutt i internstøtte her i Buenos Aires. Det hadde vært svært alvorlig for norske bønder, om dette hadde vært resultatet. Vi trenger alle verktøyene i verktøykassa, også støtte som er knyttet opp til produksjonen, sier 1.nestleder Bjørn Gimming, som fulgte forhandlingene i Buenos Aires helt til slutt.


Det var særlig internstøtte som var vektlagt før ministermøtet i år. Flere forslag som kunne fått store negative effekter på norske bønder ble lagt fram siste halvåret. Ingen av disse nådde fram. 


Diskusjonene om landbruk og de andre forhandlingsområdene vil etter hvert holde fram på vanlig måte i WTOs hovedstad Geneve. Men det blir sannsynligvis rolig i de nærmeste månedene. Neste milepæl vil bli ministermøtet om to år.


- Det er et liv etter Buenos Aires. Men det er opp til oss å gi mening og verdi til dette livet, avsluttet forhandlingsleder Susana Malcorra.

 

For mer informasjon (NB! Tidsforskjell. Buenos Aires ligger 4 timer bak Norge):

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag: +47 412 75 230
Hildegunn Gjengedal, seniorrådgiver i Norges Bondelag: +47 905 18 379

 

Relaterte artikler

Merkedag for verdikjeda for mat

Publisert 

12.mars i år vart Lov om god handelsskikk med tilsyn endeleg vedteken av Stortinget, ni år etter at matkjedeutvalet tilrådde lov.

Slik skal nedskaleringen gjennomføres

Publisert 

Det er enighet mellom Norges Bondelag og regjeringa om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres framover. Dette er grepene i avtalen.

Enighet om reduksjon av melkemengden

Publisert 

Det er enighet mellom Norges Bondelag og regjeringa om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres framover: - Nedskaleringen blir tøff for melkebonden, sier Lars Petter Bartnes.

Flaggene til EU og USA

Ny utgave av internasjonalt landbruksnytt!

Publisert 

Internasjonal landbrukspolitikk påvirker hvordan vi produserer maten vår her hjemme og Bondelaget følger utviklinga tett. Hold deg oppdatert gjennom vårt nyhetsbrev. Les siste utgave og meld deg på her!

Har foreslått en pakkeløsning

Publisert 

Bondelaget og Småbrukarlaget har fremmet en felles posisjon for hvordan melkeproduksjonen skal tas ned.

Nødvendig med statlig medfinansiering

Publisert 

Landbruket har innledet prosessen med staten om hvordan ta ned norsk melkeproduksjon når eksportstøtten faller bort. Da blir sju prosent av melkevolumet overflødig.

Nedskalering av melkeproduksjonen

Publisert 

- Vårt fokus er å finne den løsningen som smerter minst for den aktive bonden, og at det fortsatt skal være melkeproduksjon i hele landet, sier Bartnes.

Nordiske bønder diskuterer klima, handel og antibiotika

Publisert 

Klima, handel og antibiotika var tema som var oppe til diskusjon då bondeleiarar frå dei nordiske landa nyleg møttest til sitt årlege møte i Reykjavik. Forventingane på klima er store i alle land, men berre Noreg har konkrete krav om kutt.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere