Så kan dere si – ja det er lett for deg å si som driver med grønnsaker på Toten! Nei, det er ikke lett – ikke for noen.

- Det er ikke derfor vi gjør det – fordi det er lett. Vi gjør det fordi det er:

  • vi kan det
  • vi har kompetansen og ressursene
  • det er vi som er på vakt nå!

Camilla Rostad fra fylkesstyret holdt innlegg om omdømmet vårt under generaldebatten i årsmøtet i Norges Bondelag i dag.

Her er hennes innlegg:

Camilla Rostad på talerstolen

 

Hvorfor er omdømme viktig for norsk landbruk? Fordi hvordan vi oppleves av andre er et viktig premiss for en attraktiv og fremtidsrettet næring. Dette trenger vi for å nå målet og økt selvforsyning!

 

Hva er egentlig omdømme?

Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og den faktiske opplevelsen. Omdømme skapes også gjennom hvordan vi levere på et løfte. Omdømme er hvordan vi oppfattes av andre.

 

Har norsk landbruk godt omdømme?

Ja, mat og produkter fra norsk landbruket har godt omdømme og er prefererte både i Norge og utover våre grenser.

 

Har den norske bonden godt omdømme?

Ja, bonden, i entall, har et ganske godt omdømme. Bonden er kjekk å ha. Lager mat, steller dyr, måker snø, er hardt arbeidende – noen seige jævler i følge Jon Almaas.

 

Men - har bønder godt omdømme?

Nei, ikke veldig! Dessa bønda!!! Huff – dem bare klager! De blir aldri fornøyde! Utakknemlige! «For lite penger i jordbruksoppgjøret, dårlige avlinger, flom og tørke» osv. Det er slik vi fremstår i media – og slike temaer som gis spalteplass og sendetid. Ja, vi har en viss sympati, men det blir mye negativ omtale som oppfattes som klaging.

 

Hvorfor er det slik? Det har blitt avstand til resten av samfunnet og for mange er bonden blitt en fjern skikkelse. Før hadde alle en slektning som var bonde – slik er det ikke nå. Nå går det kanskje både en og to generasjoner før det dukker opp en bonde. Og maten kjøpes i butikken….

 

I går var jeg på NTNU på Gjøvik og hørte på en presentasjon av en bachelor skrevet for Mat fra Toten. 3 studenter har jobbet med temaet «Motivasjon ved matproduksjon på Toten for etablerte og potensielle bønder» Noe av det som ble vektlagt høyest i forhold til motivasjon var annerkjennelse, velferd og forutsigbarhet.

 

Dette er interessant i forhold til omdømme.

Jeg mener det er avgjørende å bedre vårt omdømme skal vi lykkes med det store oppdraget vi har fått. Eller sagt på en annen måte hvis samfunnet ikke skjønner hva vi driver med blir det vanskelig å få til en politikk og en drifsform som innfrir – både for bonden og samfunnet. Alt henger som kjent sammen med alt.

 

For - Vi har jo fått et stort oppdrag!

Vi skal øke selvforsyningen fra 40-50 % i følge det i Stm 11.

Det er svært ambisiøst. Det vil krever samarbeid mellom liten og stor, alle typer produksjoner og alle regioner. Det er en unik mulighet for fremtidstro! Men - for å skape fremtidstro må det også være økonomisk stabilitet. Jamstilling gir arbeidsro til å fokusere på nøyaktig og riktig produksjon. Ikke for mye og ikke for lite. Da skaper vi også tillitt hos våre kunder. Det må være samsvar mellom det vi sier og det vi gjør. Slik bygger vi et godt omdømme.

 

Jorda må rustes opp. Det må dreneres, det må drives sirkulært, smart og bærekraftig. Vi må utnytte våre naturgitte ressurser - ingen kan gjøre det bedre enn oss! Vi er faktisk episenter og løsningen på både mer mat, tryggere matberedskap og bedre klima. Og løsningen ligger i det naturgitte: Fotosyntese og sirkulær drift – dette er essensen i alt vi driver med!  

 

Det opplaget referansepunktet mellom oss og samfunnet er våre produkter. Mat må alle ha. NORSK må være PRI 1- ikke bare pris, men NORSK - I stat, kommune fylke og forsvar og det private - over hele linja!  Alle må delta i dette prosjektet – forbrukere, produsenter, foredlere, grossister, dagligvare og industri.

 

Så kan dere si – ja det er lett for deg å si som driver med grønnsaker på Toten! Nei, det er ikke lett – ikke for noen. Det er ikke derfor vi gjør det – fordi det er lett. Vi gjør det fordi det er vi som kan det, vi har kompetansen og ressursene og det er vi som er på vakt nå!

Vi må, som vi sier på Toten, være gromme, ekte og rause. Og stolte! Det påvirker vårt omdømme.