- Jeg snakker med voksne menn på randen av sammenbrudd, og unger som er bekymret for foreldrene sine. Alt på grunn av tamrein som ikke blir hentet ut når de er utenfor beiteområdene sine. 

Tine Nestvold fra fylkesstyret og Tufsingdalen holdt et engasjerende innlegg om et stort problem for, ikke bare Tufsingdalen, men også andre områder i Norge; tamrein som kommer på innmark og ødelegger fôr og beiter for husdyrprodusentene.
 

Her er Tines innlegg:

Tine Nestvold på talerstolen

Minister, ordfører, årsmøte 

Om tamrein. 

Tufsingdal ligger vest for Femunden, og grenser til sørsamiske Femund reinbeitedistrikt. Her går det rundt 14000 tamrein. Ingen har telling på akkurat hvor mange. Dyrkamarka i Tufsingdalen ligger utenfor reinbeitedistriktet. 

Hver høst strømmer det mange tusen rein inn på innmarka i Tufsingdalen og Os kommune. Der får de stort sett gå i fred for gjeterne. Utenfor distriktsgrensene.  

Sånn har det vært i flerfoldige tiår, og det eskalerer stadig. Bøndene fortviler, og reindrifta gjentar de samme unnskyldningene for å ikke passe på dyrene sine år etter år. Vær og føreforhold er en gjenganger, det samme er klimaendringer pluss at vi bønder har for grønt gress. Det utvises ingen ydmykhet for skaden vi blir påført, og erstatning kan vi se langt etter.  

Problemet med reinen er at den graver opp sårbare røtter på jordene. River ned gjerder. Smitter geit med hjernemark så de dør. Tråkker så det blir isbrann og frosne vannrør. Skaper trafikkfarlige situasjoner. Og ikke minst – det er en stor påkjenning for bøndene å ha så mye rein gående rundt hus og innmark på månedsvis. Uten at det blir gjort noe for å fjerne dem.  

Vi har jo ikke så få bekymringer fra før.  

Jeg snakker med voksne menn på randen av sammenbrudd, og unger som er bekymret for foreldrene sine. Alt på grunn av tamrein som ikke blir hentet ut når de er utenfor beiteområdene sine. 

Statsforvalteren er førstelinje for reindrifta, mens kommunen er for bøndern. Maktfordelingen er skjev. I dialogmøter opplever vi at statsforvalter tar reindriftas side. Vi føler oss totalt overkjørt.  

Vi er dessverre ikke alene om disse utfordringene. 

Gjennom bondelaget har vi fått kontakt med mange bønder i flere fylker i samme situasjon.  

Statsforvalter og reindriftas eneste forslag til løsning er å gjerde inn innmarka. Over hele Norge da? 

Det går vi ikke med på. Da blir vi sittende med vedlikehold og ansvar. Vi prøver gjentatte ganger å forklare hvorfor dette er en dårlig ide, tross tilskuddsordninger. 

Vi fører logg over observasjoner av rein utenfor distriktsgrensen.  

Vi kan dokumentere at reinen har fått gå på ulovlig område år etter år. Uten at det blir gjort tiltak fra reindrifta eller myndighetene.  

Statsforvalter er motvillig til å gi pålegg om utdriving eller bøter for dem her gjentagende regelbruddene. Selv om de er godt dokumenterte. 

 Argumentene er at de som driver med rein har så dårlig råd. At vær og føreforhold er utfordrende. At de er urfolk.  

Det her kan ikke fortsette!  

Vi klarer ikke løse dette på hver enkel lokalitet.  

Vi trenger at Staten kommer på banen med tiltak som monner.  

Tufsingdalen er ti aktive bruk igjen i ei avsidesliggende bygd. Vi har ingen alternativer til å drive med jordbruk.  

Vi er maktesløse og rettsløse. Hjelp oss!