Anders Sønstevold i fjøset

Anders er travelt opptatt med innspurten på våronna, men var sporty og tok ministerbesøk på strak arm med god hjelp av familie og naboer.

Han er glad for at oppgjøret i år premierer den aktive matprodusent. Han setter særlig pris på pristilskuddet på mjølk som kommer allerede 1. juli. – Det betyr mye for oss. - Vi vil produsere trygg mat med god dyrevelferd, og det koster. Da er årets oppgjør en god start på ei nødvendig opptrapping.

- Dyra skal ha det bra, maten skal bli bra, og bonden skal ha det bra. Da er lønnsomhet i matproduksjonen helt avgjørende, sier han.

Fikk ta over garden tidlig

Anders Sønstevold er 29 år, og han var heldig og fikk ta over garden allerede som 23-åring. I 2018/2019 bygde han ut til løsdrift, og han mener at tidspunktet for å overta var avgjørende for satsinga. – Jeg har mål om å drive som mjølkeprodusent i 40 år. Da har jeg god tid på å avskrive nyinvesteringa, sier han.

Statsråd Geir Pollestad mener satsinga på matproduksjon i årets oppgjør er helt avgjørende. Norsk landbruk er beredskap, verdiskaping, arbeidsplasser, bosetting, kulturlandskap. - Med 2023-oppgjøret som kommer nå i 2024, oppgjøret nå og en prognosert utflating av kostnadene, håper vi dette skal gi en ny og nødvendig giv i næringa, sier han.

Pollestad påpeker viktigheten av å ha faglaga med på laget. Den modellen vi har i Norge, både i landbruket og i arbeidslivet, er viktig for alle. Vi trenger et godt Bondelag og et godt Bonde- og småbrukarlag. Så må landbruket se utover og være med å vise og fortelle hva som er viktig. Det er mange nok som vil noe helt annet enn det som er bra for landbruket og som mangler grunnleggende kunnskap som de må tilføres, mener han.

På spørsmål rundt meieribransjen, svarte Pollestad at vi trenger konkurransen, men at samvirke er helt avgjørende for at vi skal ha et landbruk i hele landet.

Elisabeth Gjems, Geir Pollestad og Anders Sønstevold

Gausdalsmeny for sommervarme

Ute på tunet på Sønstevold, fikk følget servert skikkelig Gausdals-sommermat: søyll med mjølk, spikjimat og mjølgamp. Oversatt: knust flatbrød (bakt av et styremedlem i Gausdal Bondelag), med mjølk (kulturmjølk eller tankmjølk) og en type tebrød med sukker og kanel til kaffen (mor Sønstevolds ferske bakst). – Det er dette vi spiser i matpausa når det er godt og varmt som i dag, sier Anders. Dessuten er det mat vi produserer her. Her får du ikke servert brus!

Anders serverer søyll og spikkjimat til besøket

Varmt er det, og det ligger også alvor og en frykt over den fine dagen i Gausdal der vi ser ut over grønne jorder; frykten for en ny 2018-sesong. Vi trenger regn.

Siden 2018 har vi ikke kommet ovapå med fôrsituasjonen, og frykten for fôrmangel sitter i margen på husdyrprodusentene, sier Elisabeth Gjems og Anders nikker samstemt. – I fjor tørka førsteslåtten og sisteslåtten ble pakka inn med mye vann, sier han. Dette resulterte i at jeg måtte slakte ned besetningen en del. Dette får følger og en medvirkende årsak til at jeg er usikker på om jeg klarer å nå kvota i år.

 

Bås og løs og produsentmiljø

Mens Anders Sønstevold har bygd om til løsdrift, er nabo og navnebror Anders Hole Fyksen fortsatt i tenkeboksen. Han har ei mindre kvote og mindre jord å investere for, men sier han er mer optimistisk nå enn for noen år siden. Både Statsråden og fylkeslederen er helt enige om at denne nøtta må vi knekke; vi skal være i mål med flest mulig om 10 år.

- Det virker som det er godt produsentmiljø her i Gausdal, og det er kjempeviktig, sier Pollestad. - Og at det er mange unge som får sette igang, er et sunnhetstegn. Så går antall bruk ned, også her i Gausdal. I 2013 ble det et godt oppgjør, men da kom Listhaug inn og "frislipte" alle bønder. Det er som når Ben Johnsen løp 100 meter. Han løp fort de 100 meteterne, men orker ikke mer i lengden.

Anders Sønstevold, Geir Pollestad og Anders Hole Fyksen

 

Flom, tørke, beredskap, rovdyr

Temaene er mange når minsteren kommer i lag med Bondelaget. Elisbeth Gjems benyttet anledningen til en prat med ministeren og med Haavard Elstrand hos Statsforvalteren.

- Vi sliter med ettervirkningene etter flom, vi er bekymret for tørke, landbruket er en avgjørende del av beredskapen i landet og rovdyra henger over oss, sa hun.

Både Pollestad og Elstrand er enige i at godt samarbeid med Bondelaget er viktig for å få ting gjort. - Vi er ikke alltid enige, men sammen får vi til mye mer.

Haavard Elstrand, Elisabeth Gjems og Geir Pollestad