Store, overgripende spørsmål og en rekke saksfelt var framme i foredrag og diskusjoner på Innlandet Bondelags ledermøte 17.-18. november: 

  • Hvordan kan Bondelaget som lag best mulig jobbe for at den nødvendige kursendringen i landbrukspolitikken blir gjennomført?
  • Og hvordan kan hvert enkelt lokallag og hver enkelt tillitsvalgt bidra best mulig og selv utgjøre en forskjell?
  • Hvordan skal Grytten-utvalget lande en innteksberegning på nye måter?
  • Hva kan næringa forvente fra regjeringspartiene når det kommer til hælinga, sett fra Nationens side?
  • Hvordan jobbe best mulig med kommunikasjon generelt og sosiale medier spesielt?
  • Hvordan kan hverdagsbondelaget ha betydning for det enkelte medlem?
  • Hvordan jobbe opp mot kommunene lokalt?
  • Hvordan håndtere tillitsvalgtrollen med krysspress og mange dilemmaer?

Dette er bare et lite knippe av de store spørsmålene som var oppe, i tillegg til en rekke saksfelt som velferdsordninger, rovdyr, rein og villsvin. 

130 tillitsvalgte fra lokallag og fylkesstyre, utvalgsledere, gjester og ansatte var samlet til Innlandet Bondelags aller første ledermøte etter at Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag ble slått sammen til Innlandet Bondelag 1. desember 2020.

På programmet sto en rekke dagsaktuelle temaer på tampen av et år med brudd i jordbruksforhandlingene, en spennende valgkamp hvor næringas krav til inntekt på nivå med andre grupper har vært sterkt framme, og en ny regjering som har gitt løfter om et betydelig landbruksløft.
Fra regjeringspartiene deltok stortingsrepresentantene Rune Støstad (Ap) og Per Martin Sandtrøen (Sp) med foredrag og debatt om landbruksløftet og ny regjeringsplattform
Norges Bondelags generalsekretær Sigrid Hjørnegård deltok under to bolker, samt at Norges Bondelags styre var representert med Erling Aas-Eng og Arne Elisas Østerås.

Dag 2 startet med foredrag fra politisk redaktør i Nationen, Anne Ekornholmen, om hvilke leveranser næringa kan vente fra den nye regjeringa.
Deretter holdt Håvard Bjørgen foredrag om Gryttenutvalget, hvor han selv er utvalgsmedlem etter å ha vært pådriver for en endring i grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene.


Stor glede over endelig å kunne ha et fysisk stormøte igjen, med 130 personer i salen.


Tidligere leder i Norges Bondelag og nå æresmedlem Bjørn Iversen leste sin imponerende prolog på rim i anledning Norges Bondelags 125-årsjubileum. 


Selv om Sp og Ap har levert en lovende regjeringsplattform, gjenstår det å se resultatene. Fylkesleder Elisabeth Gjems er tydelig overfor stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen (Sp) om at det er #rammealvor for næringa.


Rune Støstad (Ap) og Per Martin Sandtrøen (Sp) om Hurdalsplattformen og arbeidet for et inntektsløft slik at landbruket får inntekt på nivå med andre.


Lokallag, fylkeslag og sentralledd gir Bondelaget en sterk samlet kraft, forklarer generalsekretær Sigrid Hjørnegård.


Jostein Tromsnes fra Fåvang Bondelag legger trykk på inntektsarbeidet.


Husdyr må ha stell hver dag, og denne håndsopprekningen viser hvor mange som har gått i fjøs e l med influensa og andre "hverdagslige" sykdommer. 


Agnethe Gaalaas Baardseth fra Veldre Bondelag om dagligvarekjedene som tar en stor del av kaka på bekostning av bøndene. 


Erling Aas-Eng holdt et engasjerende foredrag om tillitsvalgtrollen. 


Parallellsesjon om hvordan Instagram og Facebook kan brukes til næringas beste.


Nora Sandberg og Bjørnhild Vigerust holdt foredrag om arbeidet for å fremme kunnskap og forståelse på Instagram.


Parallellsesjon om hverdagsbondelaget og medlemspleie ved Ola Råbøl.


Parallellsesjon om kommunikasjon og Bondelagets budskap ved Arne Manger, Sigrid Hjørnegård og Agnethe Gaalaas Baardseth. 


Parallellsesjon om arbeid opp mot kommunene ved Kristina Hegge.


Arne Elias Østeraas fra Norges Bondelags styre om inntekt, kursendring og andre aktuelle saker. 


Arne Elias Østerås, Arne Manger, Bjørnhild Vigerust, Nora Sandberg, Agnethe Gaalaas Baardseth og Sigrid Hjørnegård fikk ros, takk, og verdens beste camembert fra Dovre Ysteri, samt et sitteunderlag med bondelagslogo av norsk ull. 


Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen, med vurderinger rundt de store forventningene til ny regjering, og hva næringa kan forvente.


Håvard Bjørgen om det pågående arbeidet i Grytten-utvalget for ny inntektsberegning for jordbruket. 


Diskusjon om inntektsberegning mellom Håvard Bjørgen, Arne Manger, Erling Aas-Eng og Jostein Tromsnes.


Anne Ekornholmen ville ha med seg et bilde av Geir Lohn fra Innlandet Bondelags fylkesstyre i den eksklusive og beskrivende t-skjorta hans.