Fra venstre: Kjersti Røhnebæk (Hedmark Bonde- og Småbrukarlag), Elisabeth Gjems (Innlandet Bondelag), Hallvard Helland (Oppland Bonde- og Småbrukarlag) og Odd Erik Kokkin (LO Innlandet).

Her er uttalelsen som ledelsen i de fire organisasjonene har gått sammen om: 

Sammen for et godt jordbruksoppgjør

Innlandet er matregion nummer 1, med en mangfoldig og omfattende matproduksjon. Vi produserer 24 % av kaloriene som produseres i Norge, og har størst verdiskaping fra landbruket. 

Vi har komplette verdikjeder fra jord til bord for poteter, kjøtt, melk, korn, egg og grønnsaker. Jordbruksproduksjonen gir grunnlag for minst 15.500 arbeidsplasser.

Næringsmiddelindustrien i Innlandet har tusenvis av arbeidsplasser. I tillegg til meierier, slakterier og andre foredlingsbedrifter, har vi en rekke lagre og pakkerier rundt i hele fylket. Vi har også de fremste miljøene innen husdyravl og planteforedling. Næringsmiddelindustrien er landets største fastlandsindustri. I Innlandet er matproduksjonen en bærebjelke for sysselsetting, næringsliv og bosetting.

Nå står vi foran det viktigste jordbruksoppgjøret på flere tiår. Stillstand i inntekt over flere år og en enorm kostnadsvekst gjør at mange bønder står ved en korsvei. Når kostnadene er større enn inntektene og all buffer er brukt opp, vil matproduksjonen stoppe av seg selv. Vi ser at mange nå har meldt inn dyra sine til slakt og vi vet at det er mange som ikke har råd til å gjødsle jorda si skikkelig. Det betyr mindre avling til vinterfôr, og at enda flere dyr må slaktes i løpet av vinteren som kommer.

Dette står i sterk kontrast til en situasjon med krig i Europas kornkammer. I tillegg er Russland en stor aktør i verdens produksjon av kunstgjødsel. Å øke egen matproduksjon er helt vesentlig. Det er kortsiktig og ikke etisk forsvarlig å basere mattilgangen til oss selv på å kjøpe den ut av hendene på dem som har både mindre penger og mindre mat.

Å løfte inntekten i landbruket og stimulere til økt norsk matproduksjon er å investere i samfunnsberedskap og varige arbeidsplasser. Det er solidaritet med folk som trenger matjorda si til å brødfø seg selv. Derfor står vi sammen om et krav om at regjeringen må levere på løftene i Hurdalsplattformen. Inntektene i jordbruket må løftes opp på samme nivå som resten av samfunnet.


Kjersti Røhnebæk, leder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag
Hallvard Helland, leder Oppland Bonde- og Småbrukarlag
Odd Erik Kokkin, regionnestleder i LO Innlandet
Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag 

 

I tillegg har lederne i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Innlandet Bondelag gått sammen om en kronikk/et leserinnlegg, som har stått på trykk i Nationen og i Innlandets aviser - vel verdt å lese her.