Guro Bjørnstad Heimly fra Norges Bondelag og styremedlem Bjørnhild Kihle.

Styret i Innlandet Bondelag har hatt to dager i Oslo med kombinasjon av styremøte, kurs/foredrag hos Norges Bondelag, og aller viktigst: Godt møte med Innlandsbenken på Stortinget.

På møtet deltok Anna Molberg fra Høyre, Marit Knutsdatter Strand og Per Martin Sandtrøen fra Sp, Rigmor Aasrud og Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet. 


Per Martin Sandtrøen (Sp), Elisabeth Gjems og Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Politikerne på Innlandsbenken fikk med seg tydelige oppdrag fra møtet med styret i Innlandet Bondelag, blant annet følgende hovedpunkter:

 • Opptrapping av inntekt - få på plass opptrappingsplan! Klar forventning om at planen kommer i 2022! Jordbruket fikk dekning for kostnadsvekst, men ligger fortsatt langt bak på inntekt. Inntektsgapet må tettes i løpet av stortingsperioden. Det fordrer et betydelig oppgjør i 2023.
   
 • Løpende matproduksjon er den beste beredskapen. Inntekt til bonden på nivå med andre grupper sikrer norsk matberedskap – rekruttering, investering, verdiskaping og bosetting i hele landet. Årets oppgjør var «økonomisk førstehjelp», i de neste oppgjørene må det også tas politiske grep.
   
 • Klare forventninger til Grytten-utvalget og behandling av rapporten derfra: 
  • Grunnlagsmaterialet må kunne brukes til å sammenligne inntektsnivået til bønder med inntektsnivået for lønnsmottakere
  • Kostnader til jord- og kvoteleie innarbeides i totalkalkylen til jordbruksforhandlingene.
  • Resultatmål endres til vederlag til arbeid, og innsatt egenkapital gis en avkastning. 
    
 • Oppretthold landbruk over hele landet: da trengs investeringsmidler, oppretthold Hurdalsplattformens løfter om PU-midlene.
   
 • Styrk importvernet, innfør prosenttoll i statsbudsjettet.
   
 • Ta grep på kjedemakten i dagligvarebransjen, inkludert kjedenes egne merkevarer.
   
 • Vær med å bygge opp Innlandet – matregion nummer 1 – videre! Vi har mye å bidra med! Legg Bionova, som skal finansiere landbrukets klimaplan, til Innlandet. Her har vi kompetansemiljøene og folka!

Det var stort engasjement og givende dialog mellom medlemmene i fylkesstyret og stortingspolitikerne fra Innlandet. 

Brødrene Per Martin og Nils Kristen Sandtrøen var klare på at regjeringa kommer til å legge fram et forslag til statsbudsjett som prioriterer beredskap gjennom jordbruk, forsvar og flyktninger. 


Anna Molberg (H) og Elisabeth Gjems. 

Anna Molberg understrekte at det er bred enighet om kjedemakt – her er det bare å få satt i verk tiltak! 

Per Martin Sandtrøen signaliserte også at det vil komme forslag fra regjeringa om å etablere Bionova, som skal stå for finansiering av landbrukets klimaplan..
Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag, understreket behovet for dette. 

- Det haster med å komme i gang. I Innlandet har vi store kompetansemiljøer, og det vil være rene kinderegget å få lagt Bionova til Innlandet, sa Gjems.


Elisabeth Gjems, Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Rigmor Aasrud (Ap).

Gode fagressurser i Landbrukets Hus

Det er mange viktige saker som står på agendaen for organisasjonen utover høsten og vinteren, og de ulike fagavdelingene i Norges Bondelag sitter på mye kunnskap om temaene som det er vel verdt å benytte seg av. Oslo-oppholdet ble derfor brukt til  kurs og foredrag fra flere av avdelingene i Norges Bondelag. I Landbrukets Hus var styret innom:

 • Inntektsutvalg, opptrappingsplan, Grytten-utvalg og statsbudsjett
 • Oslofjordpakka og regionalt miljøprogram (RMP)
 • Dagligvaremelding og matmakt 
 • Medietrening.
 • Gjennomgang av tjenester og juridiske problemstillinger hos avdeling for regnskap og juridisk service, bl a eiendomspolitikk og beiterett. 

Stor takk til alle som har medvirket, og som forøvrig fikk en gave som Innlandet Bondelag nok en gang vil skryte av: Verdens beste camembert ifølge World Cheese Awards fra Tines Dovre Ysteri!