Fikk du ikke med deg møtet? Fortvil ikke, digitale møter har noen fordeler. Lenke til opptak av møtet finner du ved å trykke på bildet:

 

- Rust i fjøs er et tema som engasjerer, sa nestleder i Innlandet Bondelag, Kristina Hegge under åpningen av møtet. - Hvorfor blir det slik og hva kan vi gjøre for å forebygge? Vi blir nok ikke utlært i kveld heller men vi mener det er viktig å sette fokus på det.

- Å bygge fjøs er ofte en bonde sitt livs største investering. Planer gjennomgås og tegninger studeres. Vi reiser på besøk hos andre som har bygd på leit etter tips og gode løsninger. Når vi endelig har fått bestemt oss og sikret finansieringa er det å gå i gang. Under en slik byggeprosess er det mye å passe på. Når fjøset er ferdig tenker vi at nå er det gjort. Nå er driftsbygningen i orden, den skal holde iallfall en generasjon.

 

Slik går det ikke alltid

- Når du da oppdager etter 2-3-4 år at her er det noe galt, er dette dramatisk for bonden, fortsatte Kristina Hegge. Vi opplever at ansvarsforholdene er uklare i ettertid. Vi i Bondelaget har gjort en innsats for å spre informasjon om problemstillingen så bonden faktisk sjekker ståa i eget fjøs fortløpende etter ferdigstillelse. Så ett løp her er jo å få tatt tak i det som allerede har gått galt. Hva må gjøres og hva er ansvarsfordelingen der?

- Ett annet svært viktig spor er jo å forhindre flere tilfeller. Bygge kunnskap både hos bonde, byggleverandør og elektrikere. Da er slike møte som dette viktig. Det er også svært gledelig for meg å registrere at det er mange elektrikere med på møtet her i kveld. Det er ingen tvil om at miljøet for installasjoner er ganske så annerledes i et fjøs enn i et vanlig industri eller boligbygg ellers.

Det er viktig for bonden å ha et fjøs og et driftsapparat som fungerer. Det er en viktig trygghet for oss som bygger vår egen bedrift. Slike uforutsette hendelser som at møkkpropellen er så rustet at den faller av og kubørsten deiser i gulvet på fire år gamle fjøs er svært synlige tegn på at noe er galt. Når du da går over med høytrykksvasker og ser rustangrep på stolper i innredningen blir det dramatisk for bonden. Enda mer kritisk blir det hvis armeringa i bærende konstruksjoner og vegger svikter.

Dette er dramatisk for bonden, og derfor er dette en svært viktig problemstilling for oss i Bondelaget, sa Hegge.

 

Mange tar kontakt med Bondelaget

-Norges Bondelag har fått 20 henvendelser fra medlemmer som opplever dette, sa Pål-Arne Oulie som er ansatt i Norges Bondelag og leder for Landbrukets Brannvernkomite. - Vi ber dem om å melde saken inn til forsikringsselskap og henviser videre til advokat blant våre samarbeidende advokater som har kunnskap på området. Generelt jobber vi også med forebygging og skadebegrensning.

I tillegg til representantene fra Bondelaget, holdt også disse innlegg under møtet:

  • Erik Stenumgård i Fjøssystemer
  • John Ivar Mæhlen i Felleskjøpet
  • Morten Haslev fra El-sikkerhet Midt Norge
  • Torje Høyesveen fra det lokale eltilsyn i Vevig
  • Kåre Grindstuen i Tilsyn Eidefoss Nett