I panelet: Rødt: Ronny Bekken Larsen, fylkestingsrepresentant, SV: Amund Røhr Heggelund, 1. nestleder i Innlandet SV, Ap: Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant, Sp: Marit Sletten, leder i Oppland Sp, MDG: Johannes Wahl Gran, fylkestingsrepresentant, gruppeleder, KrF: Oluf Maurud, leder i Innlandet Krf, Venstre: Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant (fra Sogn og Fjordane, medlem av næringskomiteen), Høyre: Magne Sørby, leder i Innlandet Høyre, Frp: Tor André Johnsen, stortingsrepresentant. Debattleder: Aslak Bonde.


Rødt, SV, Ap, Sp, MDG, KrF, Venstre, Høyre og Frp la foran de 160 deltakerne på Innlandet Bondelags årsmøte fram en stor forståelse for jordbrukets alvorlige situasjon.

Typisk for debatten var at opposisjonspartiene på Stortinget inntok en utfordrerposisjon.

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen fra Frp poengterte det selv:

- Nå er det alvor. Når vi i Frp sender forslag til Stortinget om å styrke økonomien i landbruket, sier det sitt. Vi har bedt om at Staten stiller med midler til risikoavlastning, for å stimulere til mer matkorndyrking, sa Johnsen, og trakk samtidig fram at det var nye posisjoner også hos andre partier:

- Det er nødt til å være en dramatisk situasjon når MDG snakker om at det er riktig å senke drivstoffprisene, om enn midlertidig, sa Johnsen til humring fra salen.

Leder i Oppland Sp, Marit Sletten, reiste imidlertid i tvil om situasjonen er like dramatisk etter at landbruks- og matminister Sandra Borch gikk ut med en lønnsomhetsgaranti for årets matkornproduksjon.

- Salget av såkorn og gjødsel har økt etter at dette ble kunngjort, sa Sletten.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo fra Venstre etterlyste mer forpliktende garantier:

- Nå har vi ei ekstraordinær krise i jordbruket. Det er en kostnadseksplosjon på alle områder. Det er særlig prekært med tanke på matkornproduksjonen. Det er fint at ministeren har lovet lønnsomhet for matkornproduksjon i avisene, men det burde vært mer forpliktende, sa Bjørlo.

Debatten dreide seg både om den akutte situasjonen før årets dyrkingssesong og om tettingen av inntektsgapet mot andre grupper. I Hurdalsplattformen har regjeringen nedfelt at de skal legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet. Jordbruket forventer at dette skal skje i løpet av inneværende fireårsperiode på Stortinget.

Debattleder Aslak Bonde ville vite når regjeringspartiene går inn for å tette inntektsgapet.

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen fra Ap svarte slik:

- Disse vurderingene har vi vedtatt at skal gjøres sammen med næringa. Selve planen har Sandra (Borch) kontroll på, og tidsmålet kommer når hun legger den fram, sa Sandtrøen.

Sps Marit Sletten sa det slik:

- Målet vårt at det skal komme fortest mulig, gjerne i løpet av fireårsperioden. Vi må nå først se hva som blir resultatet i årets jordbruksoppgjør. Vi ønsker at en kommer i gang med å tette inntektsgapet da, og vil se på muligheten for å ta en firedel. Vi får se hva vi klarer nå, og så må en ta resten etter hvert, sa Sletten.

Engasjementet fra salen var enormt, og det ble derfor prioritert å bruke tid på å la årsmøtedelegatene stille spørsmål og legge fram viktige problemstillinger.


Blant annet var følgende temaer oppe fra salen:

-    Lønnsomhet og avkastning på egenkapital
-    Utmarksbeite
-    Rein på innmark
-    Dyrevelferdsorganisasjoners agenda og påvirkning
-    Dagligvarebransjens andel av verdiskapningen i verdikjeden for mat
-    Mål for inntektsvekst i årets forhandlinger
-    Støling
-    Grep for bedre tollvern
-    Tiltak for å sikre årets planteproduksjon
-    Tiltak mot grensehandelen
-    Sykelønnsordningen i landbruket
-    Gjødselordning før årets dyrkingssesong