Landbruket er en viktig del av beredskapen og verdiskapingen med hele verdikjeden for mat, på husdyr og planter. Det er en betydelig matproduksjon i alle deler av fylket som strekker seg fra de store fjellområdene i nord og vest til flatbygdene i sør og øst.

Innlandet Bondelag har en nøkkelrolle i å ivareta Innlandsbonden og formidle landbrukets betydning.

Innlandet Bondelag har 10 000 medlemmer, 64 lokallag og et offensivt fylkesstyre. Vi er seks ansatte og har kontorer på Lillehammer og Blæstad utenfor Hamar.

Nå søker vi etter en positiv, kreativ og samfunnsengasjert rådgiver i 100 % fast stilling og kan tilby varierte arbeidsoppgaver innen følgende hovedarbeidsområder:

  • Faglig arbeid innen husdyr, planter, klima og miljø
  • Landbrukspolitikk
  • Organisasjonsarbeid og bistand til medlemmer og tillitsvalgte
  • Kommunikasjon

Vi søker etter en person med

  • god kjennskap til landbruket
  • god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
  • erfaring fra organisasjonsarbeid
  • evne til å samarbeide i team, jobbe selvstendig og allsidig

Søker bør ha høyere landbruksutdannelse eller annen relevant utdannelse. Det legges vekt på relevant arbeidserfaring og et godt nettverk.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til organisasjonssjef Astrid Simengård mobil 97 00 36 84 eller personalsjef Catharina Andersen telefon 90 51 51 52.

Søknad om stillingen med CV sendes innen 18. juni til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no.