Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag. Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng delte ut prisen til lokallagsleder Mari Gjestvang

Fylkesleder Erling Aas-Eng delte ut prisen til lokallagsleder Mari Gjestvang under årsmøtemiddagen 13. mars.

Aas-Eng la vekt på at de i tillegg til allsidig aktivitet, har stått bak et stort løft med bredbåndsprosjektet.

- Nes og Helgøya Bondelag har gått i bresjen for dugnadsfiber til flere hundre husstander på Nes og Helgøya. Dette må sies å være et ekstraordinært og prisverdig tiltak fra et lokalt bondelag, sa Aas-Eng.

Nes og Helgøya er et lokallag med godt aktivitetsnivå, og har hatt mye kontakt med politisk nivå i Ringsaker kommune. Hvert tredje år arrangerer lokallaget en landbruksdag for barnehagebarn og skoleelever på Skurven.

Mari Gjestvang takket for prisen på vegne av lokallaget. Hun var rask til å bringe rosen videre:

- Jeg lover at jeg overbringe den gode omtalen til avgått lokallagsleder Hanne Guåker. Det er hun som har gjort jobben med bredbåndsprosjektet. Et skikkelig godt arbeid som virkelig fortjener rosen, sa Gjestvang.