Kristina Hegge, nestleder i Innlandet Bondelag

Hegge utfordret i sitt innlegg Norges Bondelag til å skjerpe innsatsen på kommunikasjon generelt og på sosiale medier og Facebook spesielt:

«Leseren ønsker økt kunnskap, folk flest heier på bonden. Vi må være så aktive og engasjerende i vår formidling at vi skaper bevegelse ute hos folk. Aktiviteten vi ser på Facebook viser at det er et enormt behov for et talerør som fremmer bonden og næringas sak.»

Her følger Hegges innlegg i sin helhet: 

Ordstyrer, årsmøte.

Jeg skal snakke om noe så enkelt og noe så vanskelig som kommunikasjon. Hvordan gjør vi det? Den verden vi lever i er i stadig endring, og hvordan vi kommuniserer må endre seg i takt med tida.

Våre medlemmer og lokale tillitsvalgte etterlyser mer kunnskap om hva vi jobber med. Hvilke saker som er prioritert og litt om hvordan vi går fram. Det er ikke slik lenger at vi som Bondelag har en automatisk tillit. Vi må fortelle om hva vi jobber med. Høyt, tydelig og med selvtillit. Lage gode artikler, som ikke bare må være mulig å lete opp. De må aktivt serveres på sølvfat på sosiale medier. Lage gode nettsaker som går litt i dybden. Vi må ha tiltro til at folk ønsker å bygge kunnskap og lære om landbrukspolitikk. Alle slike gode saker om landbruk, både egenproduserte og nyhetssaker, må deles på Facebook. Skal vi nå igjennom må vi bare kjøre på, poste og gjenta oss selv slik at vi som er på hele tiden nesten synes det er flaut. Selv da er det mange som ikke får det med seg. Leseren ønsker økt kunnskap, folk flest heier på bonden. Vi må være så aktive og engasjerende i vår formidling at vi skaper bevegelse ute hos folk. Aktiviteten vi ser på Facebook for tida viser at det er et enormt behov for et talerør som fremmer bonden og næringas sak.

Norges Bondelag er en næringspolitisk organisasjon. Vi er partipolitisk uavhengige og jobber iherdig for å lage en bedre landbrukspolitikk ute hos de forskjellige partiene. Få har så godt organisert lobbynettverk som oss. Men du skal være ganske godt inne i Bondelaget for å vite om det. Mitt ønske er at vi skal bli i nærheten av like gode til å fortelle om hva vi driver med, som vi er på fag og påvirkning Ja, jeg forstår at politikere vil ha æren for det som er bra, men vi som organisasjon har ikke råd til å ikke formidle mer om hvordan vi jobber. Når resultatet er her må vi være klare på hva er vi fornøyde med. Hva har vi slåss for og fått gjennomslag for. Rett og slett ei skryteliste. Samtidig må vi være like tydelige på de tingene vi har slåss for og IKKE fått til. Slik blir det ingen tvil om at vi jobber på for bonden.

Teams gir oss nye muligheter. Jeg ønsker meg hyppigere og flere møteplasser. Møter med alle lokalt tillitsvalgte og gjerne med fagbesøk fra Norges Bondelag i saker som er aktuelle. Dette vil bygge kunnskap, gi dialog og bygge lag. Det er viktig at vi legger til rette for mer lagfølelse. Vi ute på bygda må føle oss hørt, og våre dyktige sentrale folk må kjenne på trykket som er ute.

Husk, det er vi som har arbeidsskoa på, det er vi som er ekspertene. Vi har tyngde og troverdighet. Vi må vise at Bondelaget utgjør en forskjell. Som i kornneket. Alene knekker vi, sammen er vi sterke.