- Det finnes andre ting i livet som er viktige, framfor å kave i motbakke støtt. Derfor må det komme endringer på økonomien nå, sa Bjørnar Strandbakke til leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag og leder Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag.

Norges Bondelags leder, Bjørn Gimming, var mandag 4. april 2022 på rundtur med Innlandet Bondelag. 
Fylkeslaget ønsket å vise fram aktuelle problemstillinger og la bondelagslederen få høre lokale bønders budskap og historier i en helt avgjørende tid for norsk matproduksjon. 

Gimming fikk til fulle erfare at Innlandet er langt mer enn flatbygdene ved Mjøsa på Hedmarken og Toten. Det er ikke lange strekningen opp fra mjøskanten på Biri til Bjørnar Strandbakke i Snertingdal. Gården ligger på drøyt 500 meter, og all jorda han driver er i brattlent terreng. 

Med 200 daa eid jord, og 250 daa leid attpå, har han en gård som det burde være mulig å leve av, men slik er det ikke.

- Jeg tok over gården etter faren min i 2014, og bygde om fjøset til løsdrift i 2018. Jeg syntes økonomien var ok de første årene etter at jeg tok over, men etter det har det bare gått nedover, fortalte Strandbakke.
 
I tillegg til hjemgården, driver han gården til tanta si på Biri. Og han tar på seg ulike jobber utenfor gården med blant annet graving og maling. For tida leier han seg ut til herde-industri, og monterer Reime-innredning på slakteri. Han kommer fartende fra jobbing i Ringsaker rett før Gimming kommer til gards.

- Det går i hundre, og det er egentlig helt for gæli. Jeg leier meg sjøl ut til 500 kroner timen til en ganske enkel jobb med skruing og montering. Og så driver jeg gardsdrift som jeg nesten ikke har noe som helst igjen for. Det er en skarp kontrast, og det er rett og slett skummelt å tenke på, sa han.

Uten faren hans hadde ikke drifta gått rundt.

- Far er bærebjelken for meg. Uten han hadde jeg måttet kutte ned. Men jeg synes det er fælt å måtte basere drifta på folk over 70 år, sa Strandbakke.


Lars og Bjørnar Strandbakke - sistnevnte omtaler førstnevnte som en bærebjelken for gårdsdrifta. Her under fotografering til Oppland Arbeiderblad.

Bjørnar Strandbakke vil gjerne holde de to gårdene i gang, og synes det er for ille om ressursene oppe i dalene ikke skal benyttes til matproduksjon. 

- Ja, et er bratt og steinete her. Men det er helt ypperlige forhold for beitedyr. Vi må drive med beitedyr her, og så må det være korn og grøntproduksjon på flatbygdene. Slik får vi benyttet arealene vi har i Norge på best mulig vis, sa Strandbakke. 

Men for egen del kan det ikke fortsette slik for enhver pris, understrekte familiefaren, som gjerne vil ha tid til kone og barn også.

- Jeg kan fortelle at jeg fikk kreft rett etter at ombygginga av fjøset var ferdig i 2018. Jeg gikk ned for telling, og fikk litt andre perspektiver. Det finnes andre ting i livet som er viktige, framfor å kave i motbakke støtt. Derfor må det komme endringer på økonomien nå, sa Strandbakke.


Svært alvorlige budskap fra Stian Haupberg og og Bjørnar Strandbakke, men like fullt muntert ved avslutningen og prøving av forklegaven fra Innlandet - Matregion nummer 1. Til venstre: Dorthe Bjørnstad Hoff, leder i Snertingdal Bondelag.

Sammen med yrkesbror Stian Haupberg ga han klar beskjed til Bjørn Gimming om at forventningene til årets oppgjør er svært høye.

- Det haster. Vi må få uttelling i årets oppgjør, og vi må få dekket de skyhøye kostnadene i år, sa Strandbakke. 

Haupberg driver en tilsvarende gård som Strandbakke, og har 300 tonn mjølkekvote. 

- Jeg trenger 350.000 kroner i direkte penger for at jeg skal sitte igjen med tilsvarende som i fjor. Jeg synes det ser mørkt ut. Dieselen jeg skal bruke i årets sesong kommer til å koste meg 80.000 kroner, sa Haupberg.

- Vi er veldig spente på hva kravet blir i forhandlingene i år, og vi er veldig spente på hva regjeringa gjør. Skjønner politikerne hvor ille det er? spurte Strandbakke.

Bjørn Gimming frykter at alle politikerne nok ikke er klar over hvor alvorlig situasjonen er. 

- Men regjeringen vet godt hva den har vedtatt i Hurdalsplattformen. Og vår forventning er helt klar: Regjeringen må kompensere kostnadsøkningen vi har fått som følge av den spesielle situasjonen med energikrise og krig. Det vi står i nå, er ikke noe å forhandle på. Og kompensasjon må komme i 2022. Og så forventer vi at regjeringen starter en helt nødvendig snuoperasjon. Inntektsgapet skal tettes, og det skal vi i gang med nå, sa Gimming. 


Bjørn Gimming og Bjørnar Strandbakke på en rask runde i fjøset, som sto ferdig i 2018.