Vi vil ha kønn i alle binger!

Åse Sundvor satte dette på dagsorden under generaldebatten i årsmøtet Norges Bondelag.

Åse Sundvor på bondetingets talerstol- Vårt samfunnsoppdrag er; å sikre Norges befolkning nok og trygg mat produsert på norske naturressurser, og slik bidra til arbeid, god ernæring og helse.

- Et uttalt mål for regjeringen er å øke sjølforsyningsgraden opp til 50%. I tillegg er det en målsetting om å bedre beredskapen. Dette er to sider av samme sak. Økt kornproduksjon er helt sentralt for å nå disse målene. I dag henter nordmenn vel 30% av sitt kaloriinntak fra varer basert på korn. I tillegg viser matkornintativet at vi har et potensial for å øke dette ytterligere.  Derfor er det viktig at vi produserer matkorn der vi kan.

- Som kjent kan vi ikke oppnå matkvalitet på kornet overalt, men arealet kan allikevel egne seg godt til kornproduksjon. Norsk korn til for er viktig for at vi skal kunne ta ut potensialet i husdyra våre og kunne lever på samfunnsoppdraget vårt, om å produsere mat på norske ressurser.

 

Nøkkelen til å oppnå målet om økt kornproduksjon, er å sørge for en god økonomi.

- Selvsagt må vi sørge for å forhandle frem høye målpriser. Prisen på matkorn må være så høy at den dekker opp for den merkostnaden og risikoen slik dyrkning er. Spesielt i randsonene er dette viktig hvor matkorndyrking er forbundet med stor risiko og bonden alternativt kan ta store bygg avlinger hvor risikoen er betraktelig lavere og innsatsfaktorene færre.

- Vårens matkorngaranti fra statsråden ble ikke innfridd godt nok. Dermed vil ansvarsbevisste bønder som fulgte oppfordringen fra statsråden og utvidet sitt hveteareal løpe en stor risiko for tap.

- Men det er også viktig å ha et treffsikkert sonesystem som gjennom målrettet tilskudd stimulerer til kornproduksjon. På alle kornskifter, lite og stort, på flatbygder, ute i havgapet og inne i daler, bør det lønne seg å så korn.

- Får vi til dette må vi også sørge for at kornbonden ikke selv må punge ut for å få kornet dit det skal videre i verdikjeden. Stedstrekk og fraktgebyr er kostnader samfunnet må ta ansvar for, om vi skal få til å gjøre det lønnsomt å produsere korn der dette er mulig.

- For å kunne optimalisere kornproduksjonen er det også essensielt å ha et godt fungerende og tilstedeværende NLR. Slik at kornbonden får gode og oppdaterte faglige råd.

- I tillegg er det viktig å ha investeringsvirkemidler til bygging av korntørker slik at bonden ha mulighet til å tavare på kornet sitt og ha gode lagringsmuligheter. Dermed kan de hente ut den beste prisen på kornet – målprisen.

Vi vil ha kønn i alle binger og lønnsomhet for kornbonden, avsluttet Åse Sundvor.