Det blir to dager med årsmøtesaker, inkludert tid til generaldebatt om viktige saker. Norges Bondelags leder Bjørn Gimming deltar på hele møtet, som vil bli preget av den kritiske situasjonen som jordbruket står i.

Jordbruket sliter med galopperende kostnader og manglende inntjening. Mens verdenssituasjonen taler for økt selvforsyning, er det reell fare for lavere produksjon i årets dyrkingssesong på grunn av ekstremt høye priser på gjødsel og andre helt nødvendige innsatsfaktorer til bondens drift. Hos mange er likviditeten så dårlig at det ikke er forsvarlig å investere i gjødsel og såvare, selv om behovet for mat og fôr er økende.

 

Den krevende situasjonen tema for sentrale politikere

Matberedskap og den kritiske økonomiske situasjonen blir også et av temaene når sentrale politikere fra Innlandet møtes til paneldebatt kl 14.45-16.15 på årsmøtets første dag, onsdag 16. mars.

Tema for debatten er Inntektsløft, landbrukspolitikk i kritiske tider og matproduksjonens betydning for Innlandet. Aslak Bonde vil lede denne debatten.

Følgende er klare for panelet:

  • Rødt: Ronny Bekken Larsen, fylkestingsrepresentant
  • SV: Amund Røhr Heggelund, 1. nestleder i Innlandet SV
  • Ap: Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant
  • Sp: Marit Sletten, leder i Oppland Sp
  • MDG: Johannes Wahl Gran, fylkestingsrepresentant, gruppeleder
  • KrF: Oluf Maurud, leder i Innlandet Krf
  • Venstre: Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant (fra Sogn og Fjordane, medlem av næringskomiteen)
  • Høyre: Magne Sørby, leder i Innlandet Høyre
  • Frp: Tor André Johnsen, stortingsrepresentant

 

Hva tenker de unge som er på tur inn i næringa?

Dag 2 starter med et innlegg fra en ung og fersk bonde. Martin Selmer Paulseth er 21 år og fersk mjølkeprodusent på Skreia, og den eneste som driver mjølkeproduksjon på Totenåsen om sommeren. Her ligger det gode beiteressurser som er uvurderlig for garden. Han vil gi oss et innblikk i hva ungdommen tenker på tur inn i næringa.

 

Livskvalitet og trivsel - for folk og dyr

Før valget setter vi et viktig tema på agendaen: hvordan har vi det, egentlig? Veterinær Syver Kyllingstad fra Ringsaker møter bønder daglig, og det blir mang en samtale om både folk og dyr. Han vil innlede om temaet, og det blir tid til kommentarer og spørsmål. Kyllingstad er også en del av Bondens Nettverk i Ringsaker.

 

 

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av blant annet lederduoen, Elisabeth Gjems og Kristina Hegge. Hele innstillingen, og andre årsmøtedokumenter kan du lese her:

Her finner du årsmøtedokumentene.