Rune Støstad og Per Martin Sandtrøen.

130 tillitsvalgte fra lokallag og fylkesstyre, utvalgsledere, gjester og ansatte er samlet til Innlandet Bondelags aller første ledermøte 17. og 18. november på Lillehammer.

De to stortingspolitikerne Støstad og Sandtrøen redegjorde i fellesskap for landbruksløftet og ny regjeringsplattform. Foredragstittelen inneholdt også følgende formulering – hva kan vi forvente nå? – men der kom de to representantene fra regjeringspartiene med lite nytt ut over teksten fra Hurdalsplattformen.

De understreket begge at de politiske løftene står ved lag: 

- Hurdalsplattformen er helt tydelig på at det skal lages en opptrappingsplan. Og det er full enighet i våre to partier om at dette SKAL prioriteres, sa Rune Støstad.

- Jeg mener også at plattformen vår er veldig konkret på inntekt. Hvordan det skal løses, skal vi finne ut av i samarbeid med faglagene. Vi skal ta i bruk alle virkemidlene: Heve inntekter, sørge for investeringsmidler utenfor jordbruksavtalen, styrke tollvernet – det er mange ting vi må gjøre for å lykkes med å tette inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper, sa Per Martin Sandtrøen.

Møtedeltakerne etterlyste løsningene og forpliktelse på gjennomføringen:

- Det haster veldig å innfri på inntekt. Jeg snakker med mange bønder i mitt nærområde, og gjengangeren er at de som tjener penger, ikke tjener dem på gården sin. Folk har mange jobber, og får i havn ei inntekt på den måten, sa Jostein Tromsnes fra Fåvang til stor applaus. 

Nestleder Kristina Hegge i Innlandet Bondelag sa det på denne måten:

- Tetting av inntektsgap er det viktigste for oss. Prisene og tilskuddene mine går litt opp, men de går ikke opp i nærheten så mye som kostnadene. Problemstillingen er høyst reell, og vi bønder må se at dette skal løse seg, ellers mister vi troen på næringa for framtida. Ta også med dere at finansiering av klimaløsninger gjennom Bionova må på plass, sa Hegge.

Arne Manger fra Lesja og Lesjaskog Bondelag omtalte seg selv som ukuelig optimist, men sa at han er lei av å jobbe på dugnad:

- Vi må ha en dato på bordet, utfordret han Sandtrøen og Støstad.


Arne Manger.

Agnethe Gaalaas Baardseth tok tak i dagligvarekjedenes makt og inntjening på bekostning av bonden.

- Jeg leser i Hurdalsplattformen at regjeringen vil sikre en bedre maktbalanse i verdikjeden for mat. Det er rivende nødvendig. Råvareprisene står stille, alle prisene på innsatsfaktorer raser av gårde – og så troner dagligvarebaronene på inntektstoppen. Det er så gruelig frustrerende og urettferdig. Jeg oppfordrer dere til å gjøre prisbanen gjennomsiktig og sørge for opprinnelsesmerking av mat. Vi har mange med oss på at bonden skal ha en større del av kaka, og vi kan få enda flere med, sa Gaalaas Baardseth.

Sandtrøen støttet raskt opp rundt opprinnelsesmerking, og var klar på at en ville komme tilbake med tiltak overfor dagligvarekjedene.

Støstad sa det slik:
- Jeg tror årets bondeopprør har gjort noe med folks bevissthet, og at mange ser at det trengs et løft i inntekta. Slik det er i dag, rokker det ved folks rettferdighetssans. De ser at de som er på toppen tjener enormt, og får bonus attpå, sa han.

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag sa det slik, dels adressert til de tillitsvalgte i Bondelaget:

- Vi har et nytt, ambisiøst inntektsmål. Vi skal ha inntekt som andre folk, og vi har dårlig tid. For å få gjennomført snuoperasjonen i praksis, må vi bruke hele laget. Nå trenger vi alle på banen. Dette skal vi klare sammen! sa Hjørnegård.

Andre temaer som ble tatt opp overfor politikerne var:
-    Rein som ødelegger innmark og utmark i Tufsingdal.
-    Rovdyr, med fokus på blant annet jerv, og på å få til betaling av jegere.
-    Klimakalkulator og klimarådgiving
-    Matberedskap og beredskapslagring av blant annet korn og såkorn.
-    Velferdsordninger og behov for bedret sykepengeordning.
-    Innsats mot villsvin.
-    Grensehandel.