Prisvinner Ole Andreas Rye flankert av Elisabeth Gjems og Per DolvenOle Andreas Rye er fra Meldal i Trøndelag. Han tar en bachelor i landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet studiested Blæstad, og ideen er utviklet i forbindelse med en semesteroppgave i emnet Landbruksøkonomi og grønt entreprenørskap.

Idèen er en stripespreder med en kjørecomputer som regulerer hastigheten på traktoren i forhold til hvor mye møkk som kommer. Dette gir god utnyttelse av gjødsla som følge av redusert ammoniakktap, samtidig som du får en nøyaktig spredning av gjødsla.

Stripesprederen skal gå under navnet PSAspreader.

I tillegg til å styre fart, kan en med denne computeren  legge til tildelingskart for variabel tildeling av husdyrgjødsel. Der det trengs mye gjødsel, må farten senkes og der det trengs mindre, økes farten. Computeren finner den hastigheten som sammensvarer med mengden ønsket rundt omkring på jordet. Denne formen for presisjonslandbruk vil gi stor gevinst ved at husdyrgjødsla utnyttes på best mulig måte. Økte priser på kunstgjødsel gir også denne idèen en stor fordel.

Han kunne veldig gjerne tenke seg å videreutvikle ideen, for teknologien finnes på annet utstyr, men han er usikker på hva han får tid til, da han skal ta over gård i 2023. Kanskje han kan selge forretningsideen sin?

Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, overrakte prisen sammen med Per Dolven i Sparebank1 Østlandet under semesterstart på Blæstad i dag. Hun la her vekt på viktigheten av studietilbudet på Blæstad og hvor viktig dette studiet er. - Dette er framtida!

Ole Andreas Rye får her overrakt prisen på 10.000 kroner fra Per Dolven i Sparebank1 Østlandet og Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag

Juryen som har bestått av fylkesstyret i Innlandet Bondelag og to representanter for Sparebank1 Østlandet, var enstemmig i sin vurdering av kandidatene: Rye sitt innovative produkt skårte høyt på alle kriterier for prisen:

Innovasjonsfondet har til formål å bidra til å utvikle ideer som kan fremme og utvikle landbruket og matproduksjonen i en positiv retning innen klima, bærekraft, omdømme, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk.