Økonomisk ramme
- Ramme i årets jordbruksavtale: 1240 mill. kr
- Gir 20.600 kr per årsverk i 2020, andre grupper får 20.000 kr.

- Vi har forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet.  Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.


Mer grønt og mangfold

Jordbrukets krav i forhandlingene prioriterte frukt, grønt og korn, og styrket små- og mellomstore gårdsbruk. Partene er enige om en omfattende innovasjon- og vekstpakke for norsk frukt, bær, grønnsaker og potet. I tillegg øker prisen på korn og virkemidler rettet mot små- og mellomstore gårdsbruk blir styrket.  

- Vi utnytter markedsmulighetene som ligger i forbrukernes ønske om mer norsk frukt, bær og grønnsaker, og vi bedrer mulighetene for de viktige små og mellomstore gårdsbrukene våre, understreker Bartnes.

- Når det gjelder kornprodusentene har vi klart å bedre inntektsmulighetene, men dessverre ikke så mye som vi skulle ønsket. Økt kornproduksjon er viktig for sjølforsyning og bruk av jorda, sier Bartnes.  

 

Resultater, tross tøffe tak

Norges Bondelag arbeider for et mangfold av bønder fra gårdsbruk med ulike størrelser og produksjon over hele Norge. Slik mener vi at framtidens norske landbruk skal være. 

- Vi vil at våre bønder skal bruke jorda og skape verdier over hele landet, og vi vet hva som kreves for å få dette til. Gjennom forhandlingene har vi klart å dra regjeringen nærmere våre løsninger enn utgangspunktet har vært de siste årene, sier Lars Petter Bartnes.
 

Viktige gjennomslag for næringa i årets jordbruksavtale:

  • Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper
  • Lanserer innovasjons og vekstprogram på frukt og grønt
  • Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag
  • Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk 
  • Stimulerer til mer beiting i utmarka
     

Inntektsutvikling i jordbruksavtale 2019.