Ane Odden (lokallagsleder) og Tom Erik Enget fra Folldal Bondelag tok imot prisen Årets lokallag 2021, som ble delt ut av Kjersti Rinde Omsted og Geir Lohn fra Innlandet Bondelags fylkesstyre. 

Under middagen på Innlandet Bondelags årsmøte 2022 ble lokallagene hedret for særdeles god innsats gjennom det foregående året: 

Folldal Bondelag fikk prisen Årets lokallag 2021. 

Folldal havnet øverst på pallen blant de 67 lokallagene i Innlandet etter å ha gjennomført på alle punkter under kriterier for aktive lag; møte med stortingskandidater, de viste seg godt fram under vervestafetten, de har jobbet med rekruttering gjennom gardsbesøk, foredrag for skoleklasser og rekrutteringssamling i kommunen. De har hatt medlemsvekst, og driver aktivt kommunikasjonsarbeid. 

For medlemmene og for omdømmet til næringa har de:
- gjennomført gjerdeaksjon for rydding av nedfallsgjerder omkring i kommunen
- bidratt til metallinnsamling
- arrangert bondekafeer og studiering foran jordbruksforhandlingene
- satt opp tre rammer med #norgetrengerbonden rundt i bygda
- deltatt i Norges Bondelags adventskalender
- stilt kraftfullt opp under traktorkolonnene etter bruddet ved å ta turen til Hjerkinn for å følge traktoren fram til Dombås


Fylkesleder Elisabeth Gjems sammen med vinnerne av prisen for årets lokallag, Ane Odden og Tom Erik Enget.

Heder, ære og godbiter i form av sjokolade gikk til andre lokallag som har utmerket seg på positivt vis gjennom året:

  • Nidars søte gullunger gikk til Lunner Bondelag og Jevnaker Bondelag, som samarbeider i tykt og tynt, er aktive i sosiale og tradnisjonelle media, og er oppfinnsomme og kreative. De står i en «skvis» mellom Innlandet og «Viken», Da er det en fordel å kunne strekke seg både langt og vidt, derfor Nidars søte gullunger.
  • Venner fra Freia gikk til Tufsingdalen Bondelag, som er et lag med høy organisasjonsgrad. De står i en stor konflikt knyttet til reinbeite. Nå ønsker de seg en løsning i konflikten, og trenger gode venner. 
  • Smil gikk til Tynset Bondelag, som i den senere tida har jobbet ekstra mye med bondens nettverk og bondens psykiske og fysiske helse, og har kjørt på videre med ulike utspill og arrangementer.
  • Freia Melkesjokolade gikk til Torpa Bondelag, som har jobbet godt med beredskap for medlemmene og som har vist fram bygda si, et lite stykke Norge, for omverdenen på beste vis.


Geir Lohn og Kjersti Rinde Omsted delte ut felles pris til Lunner Bondelag og Jevnaker Bondelag, her ved Eldrid Skau, Eivind Wårum, Lars Martin Hval og Morten Haga.