Program skattekurset: program

Program temadagen - Bokføringsregelverket i en elektronisk hverdag

Info og priser skattekurset

Påmeldingsskjema:

Invitasjon er kun sendt til kontaktpersonene på regnskapskontorene.

Påmeldingsfrist er 20. september.