Nyheter

Bruk magefølelsen og stemmeretten!

Hedmark Bondelag oppfordrer til å vektlegge bærekraftig norsk matproduksjon ved stortingsvalget i år. Bruk stemmeretten - og magefølelsen! Her følger et knippe leserinnlegg som styremedlemmer i Hedmark Bondelag har sendt avisene før valget.

Temadag og skattekurs 2017

Hedmark Bondelag avholder temadag og skattekurs for samarbeidende regnskapskontor, på Radisson Blu Resort Trysil, 30. oktober - 1. november. Temadagen, 30. oktober, er åpen for alle som er medlem av Økonomiforbundet.

Bondens bugnende bod på Midt i matfatet

Bondelaget kommer til Midt i matfatet i Hamar med kasser fulle av sesongens fristende grønnsaker. På mat- og landbruksfestivalen 15.-17. september vil vi gjerne fremme kunnskapen om hvor maten kommer fra, og hva som skal til for å produsere den.

Valle 100 år – 1917 -2017

Lena-Valle videregående skole inviterer til stor jubileumsmarkering lørdag 23. september for Valle som er 100 år i år. Markeringen vil inneholde tilbakeblikk på historien, vise fram skolen slik den er nå i 2017, og presentere framtidsbilder for skolen og de grønne næringene. Skolen og samarbeidspartnerne presenterer en rekke aktiviteter og poster.

Hvem skal vinne Innlandets Matpris i år?

Gulrotprodusent Valborg Alhaug vant prisen i 2015, gårdsbutikkinnehaver og grønt- og eggeprodusent Louise Gjør vant den i 2016. Hvem vinner Innlandets Matpris i 2017? Bli med på å foreslå kandidater fram til 5. september!

Bondelagets skattekurs 2017

Oppland Bondelag holder skattekurs på Scandic Lillehammer Hotel 24. - 25. oktober. Temadagen er 23. oktober med kurset - Bokføringsregelverket i en elektronisk hverdag.

Fremmet bioøkonomi på tur med politikertopper

Slik ser det ut når en hel busslast med stortings- og fylkespolitikere inntar tunet hos en entusiastisk melkeprodusent i Ringsaker. Etter påfølgende besøk hos Tine i Brumunddal var meldingen klar: Matproduksjonen blir svært viktig for Hedmark som spydspiss i bioøkonomien!

Sterk bekymring for kyllingproduksjonen i Innlandet

Kyllingproduksjonen i Innlandet er i en kraftig skvis. Bekymringen kom tydelig til uttrykk da 100 produsenter og tillitsvalgte stimlet sammen på møte om framtida for kyllingproduksjonen torsdag.

Jakt- og fiskedager med ekte matkjærlighet

Kjærlighet til norsk mat kan vise seg på så mange vis! Til jakt- og fiskedagene har vi med både sauer og geiter, og så lar vi folk bruke både de små grå og de store overarmsmusklene i sin tilnærming til norsk landbruk.

Stormøte om fjørfekjøtt i Innlandet

Innlandet i ingenmannsland? er tittelen på et møte om framtida for fjørfeproduksjonen i vår region. Møtet finner sted på Nortura Elverum torsdag 17. august kl 19. Hvor skal norsk fjørfekjøtt produseres framover? er det vesentlige spørsmålet som stilles i møtet.

Informasjon om rovdyrsituasjonen - møte 9. august

Etter en dramatisk og hektisk sommer er det mange som sitter med spørsmål, et behov både for å få informasjon og å dele erfaringer og synspunkter. Bondelaga i Toten inviterer til informasjonsmøte 9. august på Lygnaseter.

Vi produserer mat - dere sørger for rammebetingelser

Oppland Bondelag arrangerte tur for Stortingskandidater og andre beslutningstakere denne uka. Engasjerte og dyktige bønder med framtidstro og klare krav til beslutningstakere gjorde inntrykk på politikerne fra Oppland.

Ber Norges Bondelag om å starte genredigerings-debatt

Hedmark Bondelag ber Norges Bondelag starte debatten om genredigerings-teknologien CRISPR nå. Fylkesleder Erling Aas-Eng tok opp saken på Norges Bondelags årsmøte.

Tok fatt verneorganisasjoner og miljøbyråkrater

De tre forberedte hovedinnleggene fra Hedmark under Norges Bondelags årsmøte tok for seg rovviltproblemer (ulveforvaltning og erstatningspraksis), samt fjørfeproduksjon. Erling Aas-Eng og Ingvald Landet gikk kraftig i rette med verneorganisasjoner og miljøbyråkrater - les innleggene i sin helhet her!

Askeladdprisen til Avdemsbue og Avdem Gardsgrønt

To driftige damer i Lesja får gründerpris på Bondetinget

Vår viktigste beiteressurs er blitt ulvens spisskammer og lekegrind

Kristina Hegge tok for seg ulvens herjinger og rovdyrforvaltningen i sitt innlegg under årsmøtet i Norges Bondelag. Det er på tide at Landbruksministeren tar et oppvaskmøte med miljøminister Helgesen, mener hun.

Vi trenger en Statsminister som tar ansvar

Fylkesleder Trond Ellingsbø mangler tillit til Regjeringen og mener vi i har en STASminister og ikke en STATSminister som tar ansvar når ting er vanskelig og ubehagelig.

Storstilt søk etter døde og skadde dyr etter ulvens herjinger på Hadeland

Lørdag blir det storstilt søk etter skadde og døde dyr etter ulvens herjinger på Hadeland. Vi oppfordrer medlemmer til å bli med å hjelpe yrkeskollegaer i sør-fylket med dette søket.

En politisk villet tragedie

Det vi nå ser i sørlige deler av fylket, er ikke mindre enn en tragedie for folk og dyr, for bruken av utmarka og livsgrunnlaget i distriktene.

Politikerpanelet: Sats på Blæstad!

Ja til videre satsing på landbruksutdanning på Blæstad, og ja til landbruksdirektorat-flytting til Mjøsregionen! Solid enighet i politikerpanelet på Blæstaddagen her, men ellers var skillelinjene ganske vante.

Millioner til Blæstad-satsing

Som motsats til flytte-diskusjonen av Blæstad, kom Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune med store økonomiske nyheter på Blæstaddagen. Fylkeskommunen vil bruke tre millioner på å finansiere en professorstilling på Blæstad, og Hamar kommune vil bruke 30 millioner til et fond.

Oppland Bondelag i opptoget for norsk matproduksjon

Opptoget for norsk matproduksjon i Oslo ble ei skikkelig stormarkering mot Regjeringens landbrukspolitikk. Opplendingene dro mann- og kvinnesterke til by'n, lot våronna vente enn dag, og gjorde til sammen en gedigen jobb for næringa.

Massivt matopptog og klar tale til Dale

4000 personer deltok på opptog for norsk matproduksjon og landbruk, hvorav om lag 250 personer fra Hedmark. Alvdal-bonde Geir Lohn overleverte budstikke fra Hedmark til statsråd Jon Georg Dale.

Opplendinger til Oslo 23. mai

Tirsdag 23. mai drar ca 300 opplendinger til Oslo til opptog for norsk matproduksjon. Her er reiserute og mer informasjon om turen fra Oppland Bondelag. Er du ikke påmeldt, men har lyst til å være med, ta kontakt med bussansvarlig.

Blokkerte utkjøring fra matvarelager

50 bondelagsmedlemmer fra Hedmark gjennomførte en effektiv og vellykket blokade av Askos store lager i Brumunddal fredag.

Bli med til Oslo 23. mai!

Tirsdag 23. mai lager vi et svært opptog i hovedstaden, for å danne samlet front mot regjeringens landbrukspolitikk. Stortingets vedtak om mangfoldig landbruk må gjøres gjeldende nå! Bli med i buss fra Hedmark!

Kan ikke signere på å svekke matproduksjonen

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Små og store skatter på jordet

Jorda skal brukes til matproduksjon, og det har den vært brukt til i tusenvis av år. Rester fra våre forfedres aktivitet kan dukke opp i pløyelaget. Hva gjør vi da?

Bartnes besøker Blæstaddagen 1. juni

Gled deg til Blæstaddagen 1. juni! Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes kommer omtrent rett fra jordbruksforhandlingene til vår tradisjonsrike myldredag, og skal innlede til politisk debatt med toppkandidater til stortingsvalget.

- Regjeringa lukker øynene for Stortinget

- Denne regjeringa må være både døv og blind, når den lar være å forholde seg til det som Stortinget vedtok for bare 14 dager siden. Med Statens tilbud til jordbruksforhandlingene øker gapet mot andre inntektsgrupper, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er tonedøvt

Staten mente kravet fra jordbruket var umusikalsk. Da må vi kunne betegne tilbudet i jordbruksforhandlingene som direkte tonedøvt, sier fylkesleder i Oppland Bondelag, Trond Elllingsbø.

Det nødvendige løftet i norsk matproduksjon

Jordbruksforhandlingene blir første arbeidsmøte mellom partene når Stortingets vedtatte jordbruksmelding skal iverksettes. Kravet vi overleverte Staten er i overenstemmelse med det Stortinget ønsker, sier Trond Ellingsbø og Kristina Hegge i et avisinnlegg.

Krav i tråd med Stortingets vilje

- Jordbruket har i dag levert et krav for jordbruksforhandlingene i tråd med Stortingets dryppende ferske jordbruksmelding. I år krever vi et solid løft med vekt på små og mellomstore bruk, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Gjør det vanskeligere for unge å kjøpe gård

Regjeringa vil endre konsesjonsloven, slik at det blir lettere for kapitalinteresser å kjøpe opp gårder. – Prisene på gårdsbruk vil gå kraftig opp, og terskelen for unge som ønsker å bli bønder kan bli uoverkommelig stor, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Nederlag for blåblå matpolitikk

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. - Dette er viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Nord-Fron Bondelag er årets lokallag

Under årsmøtet i Oppland Bondelag ble Nord-Fron Bondelag kåret til årets lokallag i 2016. De er videre nominert til prisen årets lokallag i Norges Bondelag.

En satsing på bioøkonomi betinger en satsing på kompetanse

Innlandet skal bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge. Dette betinger en satsing på kompetanse. Er viljen til stede for å satse på landbruket ved Innlandets nye, grønne, kunnskapsfyrtårn, Høgskolen i Innlandet?, spør årsmøtet i Oppland Bondelag.

Full tillit til Trond Ellingsbø

Det ble gjenvalg på Trond Ellingsbø fra Heidal som fylkesleder i Oppland Bondelag. Han fikk 71 av 71 stemmer! Ny nestleder ble Kristina Hegge fra Biri.

Står samlet i kampen

Gjennomgangstone på Hedmark Bondelags årsmøte: Vi vil stå samlet i kampen rundt jordbruksmeldinga! Dette framgår også tydelig i den vedtatte resolusjonen, der årsmøtet slår ring rundt markedsordningen for geitemelk.

Utnytter matinteressen

- Jeg opplever en sterk interesse for mat, samtidig som det er helt utrolig hva folk IKKE vet om mat og jordbruk! Så jeg benytter enhver anledning til å dytte på med kunnskap, fortalte matjournalist Yngve Ekern til Hedmark Bondelags årsmøte.

Aas-Eng gjenvalgt

Erling Aas-Eng ble enstemmig gjenvalgt som leder av Hedmark Bondelag på organisasjonens årsmøte 15. mars. Ny på fast styreplass er Harald Håkenrud fra Nord-Odal.

Regjeringen legger opp til splitt og hersk

Regjeringen ønsker å vrake ordninger som fungerer godt, de har satt ny rekord i trenering av Stortingsvedtaket om forvaltning av rovdyr, og vi blir beskyldt for å ikke å rope halleluja. Trond Ellingsbø åpnet sin årsmøtetale med å få ut litt frustrasjon.

Eidskog kåret til årets lokallag

Eidskog ble årets lokallag blant Hedmark Bondelags 34 lokallag. Hans Kristian Bakken mottok prisen under årsmøtemiddagen 14. mars.

Tautrakk og lakk om jordbruksmeldinga

Først fikk Helgesen fikk kjeft av alle, og så drev politikerne tautrekking om jordbruksmeldinga. Noen lekkasjer kom det også: Avløsertilskuddet blir ikke fjernet, mens markedsordningen for geitemelk fortsatt er i fare. Venstre avgjør melkekvoteregionene.

Mener Helgesen må gå

Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng etterlyser en handlekraftig minister og regjering i ulvesaken, og mener at Erna Solberg må skifte ut Vidar Helgesen nå.

Politisk toppdebatt om ulv og jordbruksmelding

Samtidig som dragkampen går med harde tak i Stortinget om ulv og jordbruksmelding, stiller Knut Storberget (Ap), Gunnar A Gundersen (H), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Karin Andersen (SV) til debatt 14. mars på Hedmark Bondelags årsmøte for å diskutere nettopp disse brennhete temaene.

Trysil-bønder markerte motstand mot Helgesen

Bondelaget med tydelig beskjed til Vidar Helgesen i Trysil: Ulv utgjør fortsatt stor fare for skade på beitedyr. Det foreligger ikke noe juridisk hinder for den vedtatte lisensfellinga. Stortingets vedtak må gjennomføres nå!

Politisk narrespill fra Helgesen

– Vidar Helgesen viser tydelig at han ikke er opptatt av å følge opp bestandsmålet Stortinget har vedtatt. Lovforslaget han har lagt fram i dag vil snevre inn mulighetene til å følge vedtatt rovviltpolitikk, sier lederen i Hedmark Bondelag.

Helgesen møter ikke Stortingets bestilling

Vidar Helgesen har blitt bedt om å komme tilbake til Stortinget med en løsning slik at Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv kan oppnås. Det gjør han ikke med det nye lovendringsforslaget som han la fram denne uka.

Trond Ellingsbø og Kristina Hegge på topp i Oppland Bondelag

Valgkomiteen har nå avgitt sin enstemmige innstilling. Erfaring og kontinuitet har vært viktig for komiteen i et særdeles viktig år for næringa. Trond Ellingsbø foreslås gjenvalgt som leder og Kristina Hegge foreslås som ny nestleder i Oppland Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere