Nyheter

300 innlendinger til Oslo for å demonstrere for maten vår!

Stortingsmelding nr. 11 om økt sjølforsyning, inntektsopptrapping og nytt tallgrunnlag må forbedres. Politikerne må påvirkes, og medlemmene i Bondelaget samles foran Eidsvolls plass til demonstrasjon før stortingsbehandlinga torsdag 18. april. 300 innlendinger drar til Oslo.

- En tung dag, dette er vår generasjons mulighet!

Styret er svært skuffet over næringskomiteens innstilling til Stortingsmelding nr. 11 om sjølforsyning og økte inntektsmuligheter.

Nullvisjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa

I dag signerte Norges Bondelag en intensjonsavtale med flere andre aktører om en nullvisjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa.

Nye grenseverdier for kadmium

Bondelaget har vært i dialogmøte om regelverk angående grenseverdier for kadmium. Nye grenseverdier vil få konsekvenser, og det er behov for kunnskapsbygging og eventuelt også erstatningsordninger.

Viktige møter med politikere før behandling av Stortingsmeldinga

Stortingsmeldinga skal behandles i Stortinget etter påske. Innlandet Bondelag har de siste dagene møtt flere Stortingspolitikere fra Innlandet for dialog der vi har synliggjort bondens hverdag og hva som trengs framover.

Representantskapet mener: Norsk mat er den beste beredskapen

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Nytt regelverk for gjødselspredning

I går kom Regjeringen ut med ny forskrift for spredning av gjødsel på høring. Det er stor spenning til forskriften som skal sikre god utnytting av gjødsla og balansere forholdet mellom matproduksjon og miljø.

Kostråd og forsvar på agendaen under årsmøtet

Årsmøtet i Innlandet Bondelag fikk besøk av MatPrat og Heimevernet, det ga oss både bekymring og betryggelse.

Viktig ledelse for økt sjølforsyning og totalberedskap

Elisabeth Gjems er gjenvalgt som leder i Innlandet Bondelag for en ny periode, og Bjørn Olav Søndrol fra Vang i Valdres er valgt som ny nestleder. Det blir en lederduo med god organisatorisk og politisk erfaring.

Topplaget er Tynset!

Tynset Bondelag er kåret til årets lokallag i Innlandet Bondelag 2023 for svært iherdig innsats det siste året, men også for særs god innsats over år. – Moro, sa sjefen av topplaget, Olav Urset Østigård.

Leder med klare tanker om jobben videre!

Årsmøtetale med viktig tilbakeblikk, men hovedfokus på den viktige jobben framover.

- Ikke godt nok for matsikkerhetens skyld!

- Det er bra at Regjeringa legger fram denne planen, men det er ikke godt nok for å bidra til økt sjølforsyning, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

Supertirsdag i Innlandet Bondelag!

Årets viktigste styremøte ble avholdt på tirsdag med utarbeidelse av Innlandet Bondelag sitt innspill til jordbruksforhandlingene.

Superverver fikk besøksgave

Ole Thomas Trøan Hummelvoll ble Innlandet Bondelags superverver i 2023, og han fikk som lovet besøk av fylkesstyret i Innlandet - det ble et «hjertelig» besøk.

Årsmøtedokumenter er sendt ut

Årsmøtedokumentene for årsmøtet 13.-14. mars er nå sendt ut til alle årsmøtedelegater.

Valgnemndas innstilling til årsmøtet i Innlandet Bondelag

Elisabeth Gjems innstilles som leder for en ny periode, og Bjørn Olav Søndrol fra Vang i Valdres innstilles som ny nestleder. Det blir en lederduo med god organisatorisk og politisk erfaring.

Teams-møte: Velferdsordninger for bonden

Innlandet Bondelag og Vestland Bondelag inviterer til Teams-møte: Velferdsordninger for bonden ved sykdom, svangerskap og fødsel, 4. mars kl. 19.00 – 20.30.

100 % engasjement i Innlandet før forhandlinger

Alle lokallag i Innlandet har bidratt til studie- og høringsarbeidet i forkant av jordbruksforhandlingene - knallbra jobba!

Landbruksministeren fikk spørsmål fra de unge

- Du må legge til rette for at vi kan starte uten å gå i minus, sa en av de unge som hadde møtt opp for å snakke med landbruksminister Geir Pollestad i Gjøvikhallen 19. februar.

-Innlandet er beredskapsregion nr. 1

Det sa beredskapsminister Emilie Enger Mehl da hun besøkte folkemøte om landbruk og beredskap i Elverum 23. januar. Folkemøtet var en del av Agenda Innlandet-arrangementet.

Folkemøte om landbruk og beredskap!

Matsikkerhet og beredskap angår alle - Innlandet Bondelag arrangerer derfor åpent folkemøte om LANDBRUK OG BEREDSKAP!

Dråpen…

Noen ganger er det bare en dråpe som skal til før begeret flyter over. Da renner det ikke bare en dråpe ut, men en hel masse vann.

Politikerkontakt i 2023

Politisk kontakt er en viktig del av Bondelagets arbeid. Vi har både arrangementer og debatter, møter og mer uformell kontakt. Ofte tar vi kontakt, noen ganger blir vi invitert.

Senk skuldrene og se hverandre i jula!

2023 har vært et krevende år for næringa. Prøv nå å senke skuldrene og husk å ta vare på hverandre, og ikke glem fjøsnissen i jula.

Må ha kontroll på genetisk viktig ulv

Ulven som viser seg å være genetisk viktig for den innavla ulvestammen, må radiomerkes, slik at jakta kan starte igjen, mener Norges Bondelag.

Vi må også sikre matjorda!

Norges Bondelag har nå sendt inn sitt høringsinnspill til arbeidet med en ny stortingsmelding om flom og skred. – Nå er det alvor, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Ledermøte med feilstavet sommer og politikerfrieri

Det ble næringsrike ledermøtedager i Innlandet, fylkesleder reflekterte over feilstavet sommer med ekstremvær, og hun fridde også til fylkesordføreren. Han svarte ja til å bli medlem i Bondelaget.

Veilederen Klimaarbeid i landbruket lansert

I dag lanserte Norges Bondelag veilederen Klimaarbeid i landbruket – tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner.

Beitemøte om årets sesong

50 beitebrukere var samlet på Egerom da årets beitesesong ble oppsummert i regi av Akershus og Innlandet Bondelag.

Fra USA til Os

Lars Os (36) var reporter i USA i seks år for NRK. Så bestemte han seg for å flytte hjem og ta over familiegården i Os i Østerdalen.

Belønning for aktive lokallag!

Lokallagene er grunnfjellet i Bondelaget og nå kommer belønningen for all den viktige jobben som foregår rundt i Innlandet, ikke minst sett i lys av ekstremværet i 2023.

Valgnemnda i Innlandet Bondelag er i gang med arbeidet

Valgnemnda har hatt sitt første møte, og nå starter de arbeidet med innstillingen som skal være klar i midten av februar.

Barnehagemat av nesten 6000 planter

Husker du at over 220 barnehager i Innlandet fikk plantegaver i vår av bondelag over hele Innlandet fylke. Gjennom sommeren er det blitt vannet og stelt, og på tross av utfordrende vekstvær er mye høstet og ikke minst blitt god, trygg og næringsrik kost for små barnehagemager.

Innskjerping av toll i statsbudsjettet: - Vi er forbanna. Dette er for dårlig fra våre egne

- Vi hadde venta kraftigere grep for å stramme inn tollvernet for landbruksvarer i statsbudsjettet, fastslår Odd Erik Kokkin fra LO Innlandet og Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag.

Har du opplevd skade på eiendom som følge av flom eller skred?

Hvilke ordninger finnes for deg som har opplevd å få skade på eiendommen etter sommerens vær?

Nermo Hotell tildeles Innlandets Matpris

De bruker lokale råvarer så langt de kan, ikke fordi de må, men fordi de er best! Nå får Nermo Hotell Innlandets Matpris.

- Matproduksjon i Innlandet har en sentral rolle for landets beredskap!

Mandag 16. oktober er det Verdens matvaredag og høringsfrist på Totalberedskapskommisjonens rapport: Vi må bygge Innlandet og landet vårt, slik at vi står sterkere i møte med en usikker framtid.

Statsbudsjett, importvern: - Dette monner ikke!

Forventningene til statsbudsjett om importvern har vært høye fra Bondelagets side etter vedtaket i Stortinget i sommer, se egen sak. Nå er det kjent at regjeringa foreslår en overgang fra kronetoll til prosenttoll for noen grøntprodukt.

Store forventninger til styrket tollvern – livsviktig for Innlandet!

Bondelaget har store forventinger til at Regjeringen styrker tollvernet når statsbudsjettet legges fram i morgen. Det er ikke minst på bakgrunn av vedtaket fra juni i år, da regjeringspartiene sammen med SV fikk flertall for revidert budsjett.

Årsmøter i lokallagene 2023

I oktober avholder Innlandets 67 lokallag sine årsmøter. En viktig arena for å drøfte landbrukspolitikk og medlemsaktiviteter. Hva er viktig for deg som medlem?

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Møte om viktige ordninger etter ekstremværet

Alle bønder i Innlandet var invitert til åpent møte for å bli bedre kjent med naturskadeordningen, produksjonssviktordningen og forsikringsordninger etter ekstremværet denne sesongen.

Møteplass for bonden

De siste månedene med tørke, uvær og flom har skapt store utfordringer gjennom vekstsesongen. Det har vært en sesong veldig mange kommer til å huske. Vi ønsker å skape en møteplass hvor vi kan utveksle erfaringer, dele frustrasjoner, gleder, ideer, råd og løsninger.

Eierskiftekurs i desember og i februar

Innlandet Bondelag inviterer til eierskiftekurs 9.-10. desember på LiIllehammer og 3.-4. februar på Elverum. Går dere med tanker om et eierskifte eller trenger å få sparket i gang en viktig prosess, da anbefaler vi et kurs for hele familien.

Hvem bør vinne Innlandets matpris?

Fire finalister kjemper om Innlandets matpris. Hvem synes du bør få prisen i år? Tørresvangen Gårdsysteri, Nermo Hotell, Haug gård eller Noraker gård, les mer om finalistene og stem!

– Oppryddingsjobben er for stor

Når flomvannet er borte, ligger avfallet igjen. Bondelaget ber om økte midler til kommunene for opprydding.

Bjørn Iversen – en bauta er borte

En av norsk landbruks store tillitsvalgte over en periode fra 1980-tallet til i dag, døde søndag 10. september 2023.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Oppretter produsentråd

Bøndene samrår seg for å få mindre overskudd av kjøtt. Dette er vår mulighet til å forsterke tiltakene fra Nortura.

Etter flommen

Flomvannet har trukket seg tilbake mange steder, og med det kommer også nye problemstillinger.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere