Om Inn på tunet

  • Tips en venn om denne siden

Inn på tunet barn og dyr

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

  • Barn- og unge
  • Mennesker med rusproblemer
  • Funksjonshemmede
  • Eldre

 I Telemark er det 12 godkjente Inn på tunet-gårdsbruk. Les mer om de på Matmerk sine nettsider.

IPT logo

Årsmøtet i IPT Telemark tilbydarnettverket 2016

Årsmøte i Tilbydarnettverket IPT Telemark vart halde hos Solfrid Tveitan i Siljan 19. april 2016. Deltakarane fekk presentert demenstilbodet som kommunen har hos Solfrid. Kari Sæthre, kommunal demenskoordinator, fortalde om tilbodet saman med Solfrid. Jam Halvor Høidalen, Drangedal og Anita Høidalen, Lunde er valde inn i arbeidsutvalet. Vetle Øverland, Melum held fram som leiar.

Årsmøtet i IPT Telemark Tilbydernettverket 2015

Vetle Øverland held fram som leiar av tilbydarnettverket for IPT i Telemark etter årsmøtet 29. april 2015. Ingrid Thorseth og Hanne Årlid var ikkje på val som medlemmar av AU i år. Geir Holen vart attvald som vara til Arbeidsutvalet. På møtet fekk deltakarane ein presentasjon av det nystarta samvirkeføretaket IPT Telemark SA. Liv Aakre frå Fylkesmannen presenterte arbeidet med den nye handlingsplanen for IPT i Telemark

Årsmøtet i IPT Telemark Tilbydernettverket 2014

Inn på tunet Telemark hadde årsmøte 8. mai 2014. Møtet vart halde heime hos Vetle Øverland på Meltvedt i Solum. Ingunn Sigstad Moen frå Løten haldt eit inspirerande foredrag om IPt-verksemda på sin gard, Lillehov. Ho har eit dagtilbod for menneske med demens, i samarbeid medLøten og grannekommunane

Våre samarbeidspartnere