Årsmøtet i IPT Telemark Tilbydernettverket 2015

  • Tips en venn om denne siden

Vetle Øverland held fram som leiar av tilbydarnettverket for IPT i Telemark etter årsmøtet 29. april 2015. Ingrid Thorseth og Hanne Årlid var ikkje på val som medlemmar av AU i år. Geir Holen vart attvald som vara til Arbeidsutvalet. På møtet fekk deltakarane ein presentasjon av det nystarta samvirkeføretaket IPT Telemark SA. Liv Aakre frå Fylkesmannen presenterte arbeidet med den nye handlingsplanen for IPT i Telemark

Her er protokollen frå årsmøtet

Presentasjon av samvirket IPT Telemark SA

Inn på tunet stabburstrammen

Om Inn på tunet

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

IPT logo

Årsmøtet i IPT Telemark tilbydarnettverket 2016

Årsmøte i Tilbydarnettverket IPT Telemark vart halde hos Solfrid Tveitan i Siljan 19. april 2016. Deltakarane fekk presentert demenstilbodet som kommunen har hos Solfrid. Kari Sæthre, kommunal demenskoordinator, fortalde om tilbodet saman med Solfrid. Jam Halvor Høidalen, Drangedal og Anita Høidalen, Lunde er valde inn i arbeidsutvalet. Vetle Øverland, Melum held fram som leiar.

Årsmøtet i IPT Telemark Tilbydernettverket 2014

Inn på tunet Telemark hadde årsmøte 8. mai 2014. Møtet vart halde heime hos Vetle Øverland på Meltvedt i Solum. Ingunn Sigstad Moen frå Løten haldt eit inspirerande foredrag om IPt-verksemda på sin gard, Lillehov. Ho har eit dagtilbod for menneske med demens, i samarbeid medLøten og grannekommunane

Våre samarbeidspartnere