Det skal utformes nye krav til bærekraftige anskaffelser av mat- og drikkeprodukter. Norges Bondelag mener det må komme tydeligere fram at bruk av lokale norske råvarer og sesongråvarer er et bedre alternativ i et bærekraftperspektiv. Les hele høringssvaret.