Norges Bondelag mener det er nødvendig å effektivisere lisensjakta slik at jervebestanden kommer ned til bestandsmålet på 39 årlige ynglinger. Les hele høringssvaret.