Formålet med varslingsdirektivet er å styrke håndhevelsen av EØS-retten.Dersom direktivet skal gjennomføres i norsk rett, støtter Norges Bondelag at det gjøres som en egen lov og mener at en varslingskanal bør legges til Datatilsynet. Les hele høringssvaret.