Norges Bondelag har møtt næringskomiteen i Stortinget om regjeringas forslag til statsbudsjett 2023. Bondelaget mener det er bra at regjeringa prioriterer matproduksjon, men etterlyser tydeligere grep knyttet til opptrappingsplan, importvern og investeringsmidler. Les artikkelen og hele høringsinnspillet her.