Nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet har vært på høring. Retningslinjene legger viktige føringer for arealbruk. Norges Bondelag er fornøyde med at retningslinjene innebærer en innskjerping av jordvernet sammenliknet med gjeldende retningslinjer, og oppfordrer også til at de strammes ytterligere inn på dette området. Les vårt høringsinnspil HER