Midlertidig arbeidskraft er både viktig og nødvendig i landbruket. Norges Bondelag er opptatt av at regelverket skal være fleksibelt slik at det er praktisk gjennomførbart. Mange av de foreslåtte kravene påfører arbeidsgivere en del praktiske og administrative utfordringer. Les hele høringsinnspillet.